Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия2 Февруари 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

България получи първия хеликоптер за спешна медицинска помощ по въздух, финансиран със средства от ЕС

Приемане на първия хеликоптер за спешна медицинска помощ по въздух

На 2 февруари 2024 г. представители на българските институции и на Европейската комисия присъстваха на церемония в София по повод осъществяването на доставката в България на първия хеликоптер за спешна медицинска помощ, закупен със средства от ЕС по линия на политиката за сближаване.

Хеликоптерът поставя началото на дейността на българската спешна медицинска помощ по въздух и е закупен с финансиране в размер на 22,2 млн. лева от Европейския фонд за регионално развитие чрез оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Хеликоптерът ще осигури равен достъп до спешно медицинско лечение, както и 24-часова диагностика, наблюдение и лечение в случаите, когато времето за извършване на наземен транспорт надвишава с повече от 30 минути очакваното време за транспортиране до най-близката болница.

Изпълняващият длъжността ръководител на Представителството на ЕК в България Бойко Благоев, подчерта положителното въздействие на тази инвестиция – благодарение на хеликоптера значително ще се увеличат шансовете за спасяване на живота на пациенти в критично състояние, както и способността за реагиране при бедствия, произшествия и катастрофи. Наред с това ще се подобрят системата за спешна медицинска помощ за трансплантации и подготвеността за съвместни действия с ЕС в областта на медицинската евакуация и спасителните операции. Спешната медицинска помощ по въздух ще започне да функционира пълноценно, след като приключи закупуването и на останалите хеликоптери с финансовата подкрепа на Плана за възстановяване и устойчивост на България. Това е първият от общо 6 медицински хеликоптера, които България ще получи с помощта на европейски средства. Закупуването на останалите 5 хеликоптера е предвидено като част от проекта за „Създаване на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха“, финансиран с близо 51 милиона евро от Плана за възстановяване и устойчивост. Очаква се те да бъдат доставени поетапно до средата на 2026 г.

Благодарение на подкрепата от ЕС качеството и достъпността на здравеопазването в България ще се подобрят значително, което илюстрира осезаемото значение на европейската политика на сближаване на местно ниво.

В програмния период 2021-2027 г. фондовете на политиката на сближаване ще продължат да играят роля за подобряване на здравната инфраструктура в България.

Повече информация за проекта:

Project Identification

Осигуряване на въздушни превозни средства за реакция при спешни медицински състояния

Данни

Дата на публикуване
2 Февруари 2024 г.
Автор
Представителство в България