Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия2 Юли 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК одобри държавна помощ от 25,5 млн. евро за преструктуриране на Български пощи

държавна помощ

Европейската комисия одобри, съгласно правилата на ЕС за държавната помощ, плановете на България да отпусне на пощенския оператор Български пощи помощ за преструктуриране в размер до 25,51 милиона евро (50 милиона лева). Мярката ще позволи на дружеството да възстанови дългосрочната си жизнеспособност, като същевременно се сведе до минимум нарушаването на конкуренцията.

Български пощи получи заем за оздравяване от България в размер на приблизително 26,5 милиона евро (50 милиона лева), след като Комисията го одобри съгласно правилата на ЕС за държавната помощ през май 2023 г.

Маргрете Вестегер, изпълнителен заместник-председател, отговарящ за политиката в областта на конкуренцията, заяви: „Одобрената днес помощ за преструктуриране на Български пощи ще гарантира, че българските граждани имат достъп до универсални пощенски услуги на финансово изгодни цени. След направената от нас оценка стигнахме до заключението, че планът за преструктуриране на Български пощи ще гарантира, че дружеството ще бъде жизнеспособно в дългосрочен план. За да се ограничат възможните нарушения, предизвикани от държавната помощ, Български пощи ще предостави достъп до своята мрежа на други оператори, които извършват дейност в областта на универсалните и неуниверсалните пощенски услуги.

На 21 декември 2023 г. България уведоми Комисията за помощ за преструктуриране под формата на преобразуване в собствен капитал на заема за оздравяване в подкрепа на план за преструктуриране на Български пощи. Планът за преструктуриране съдържа пакет от мерки за рационализиране на дейността на Български пощи, оптимизиране на неговата мрежа и намаляване на разходите. Успоредно с това Български пощи ще разработва или предоставя услуги като телемедицина или администрация чрез своята повсеместна мрежа от името на други публични субекти, като по този начин ще се увеличи достъпът до тези услуги за гражданите в отдалечени райони, които иначе не са добре обслужвани.

Комисията оцени мерките съгласно своите Насоки за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение. По-конкретно беше установено, че:

  • Помощта допринася за постигането на целта от общ интерес за предоставяне на услуги от общ икономически интерес, вкл. универсални пощенски услуги за българските граждани, 
  • Мерките за преструктуриране са насочени към преодоляване на проблемите, които са причинили финансови затруднения на Български пощи, по-специално тъй като предприятието ще инвестира в модернизиране и оптимизиране на своята мрежа и ще намали разходите за персонал, като същевременно ще намали зависимостта си от свиващия се пазар на пощенски пратки чрез нови дейности и услуги, предоставяни в пощенските станции.
  • Мерките са пропорционални, тъй като Български пощи участва със собствен принос към разходите за преструктуриране в размер на около 26,78 милиона евро (52,49 милиона лева) под формата на банкови заеми, спестявания от лихви и финансиране на проекти.
  • Помощта е придружена от предпазни мерки за ограничаване на нарушаването на конкуренцията на единния пазар. 

Въз основа на това Комисията стигна до заключението, че българските мерки са в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите.

Данни

Дата на публикуване
2 Юли 2024 г.
Автор
Представителство в България