Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия29 Mай 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Евробарометър: мнозинството европейци са загрижени за околната среда

Евробарометър „Отношение към околната среда“

Според ново проучване на Евробарометър на тема „Отношението на европейците към околната среда“, публикувано в сряда, гражданите на ЕС продължават да изразяват висока степен на загриженост за околната среда, чието опазване според тях е проблем, който ги засяга лично.

Повече от три четвърти от анкетираните заявяват, че въпросите, свързани с околната среда, оказват пряко въздействие върху тяхното ежедневие и здраве. 84% от респондентите са съгласни, че законодателството на ЕС е необходимо за опазване на околната среда в тяхната страна. Тези данни са почти идентични с резултатите от предишно проучване от 2019 г., което подчертава значението на европейските политики в областта на околната среда. 

Гражданите са загрижени и за разходите, свързани със замърсяването. 92% от тях заявяват, че дружествата следва да заплащат разходите за пречистване от замърсяване, докато 74% смятат, че публичните органи следва да поемат разходите. Гражданите смятат, че насърчаването на кръговата икономика е най-ефективният начин за справяне с екологичните проблеми в 11 държави членки. Като цяло съществува готовност за по-устойчиво поведение на потребителите, като почти шест от всеки десет респонденти са готови да плащат повече за устойчиви продукти, които са по-лесни за поправка или рециклиране и са произведени по екологично устойчив начин.

Проучването също така илюстрира опасенията на гражданите за замърсяването и недостига на вода, възстановяването на природата и осведомеността за въздействието на вредните химикали.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите и в данните по държави, включително България.

Данни

Дата на публикуване
29 Mай 2024 г.
Автор
Представителство в България