Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия12 Юли 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Европейски здравен съюз: HERA Invest предлага 100 милиона евро за иновативни решения на заплахи за здравето

Students and medical researchers at the Université Libre de Bruxelles

Комисията и Европейската инвестиционна банка обявиха създаването на HERA Invest  допълнително финансиране в размер на 100 милиона евро към програмата InvestEU, в подкрепа на научноизследователската и развойната дейност (НИРД) във връзка с най-неотложните трансгранични заплахи за здравето, финансирани от програмата EU4Health. Засега европейските предприятия се затрудняват да получат достъп до достатъчно публично и частно финансиране за разработването и разрастването на авангардни решения в областта на здравеопазването и науките за живота. Необходими са иновации, за да се отговори на приоритетните заплахи за здравето, като например патогени с висок пандемичен потенциал или резистентност към антибиотици.

HERA Invest, водеща инициатива на Европейския орган за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации, ще се съсредоточи върху превенцията и готовността при извънредни здравни ситуации, като спомогне за справяне с тези предизвикателства чрез:

  • насърчаване на научноизследователската и развойна дейност в Европа с цел укрепване на стратегическата автономност;
  • намаляване на неефективността на пазара, когато финансовите ресурси не покриват нуждите от финансиране;
  • привличане на публично финансиране за стимулиране на частните инвестиции;
  • създаване на нови медицински мерки за противодействие с цел защита от заплахи за здравето.

Инструментът за финансиране HERA Invest е насочен към малки и средни предприятия (МСП), които разработват медицински мерки за противодействие, насочени към една от следните заплахи за здравето:

  • патогени с пандемичен или епидемичен потенциал;
  • химични, биологични, радиологични и ядрени заплахи, произтичащи от случайно или умишлено освобождаване;
  • антимикробна резистентност.

В рамките на HERA Invest Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) ще предоставя рискови заеми, покриващи максимум 50 % от общите разходи по проекта. Процесът за подаване на заявления е непрекъснат. ЕИБ оценява дали дадена операция е допустима въз основа на определени критерии и търговската и научната жизнеспособност на проекта.

Заинтересованите фирми могат да намерят повече информация тук, да се свържат директно с ЕИБ или чрез HERA-INVESTatec [dot] europa [dot] eu (HERA).

За повече информация:

Съобщение за медиите

Информационен документ

Уебстраница на HERA INVEST

Работна програма на HERA за 2023 г.

Информационен документ за доклада за състоянието на подготвеността в областта на здравеопазването и работния план на HERA

Уебсайт на HERA

Трите най-големи заплахи за здравето

Програма InvestEU

Европейска инвестиционна банка

Данни

Дата на публикуване
12 Юли 2023 г.
Автор
Представителство в България