Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия5 Декември 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Механизмът за свързване на Европа подпомага изграждането на 5G коридори в граничните райони на България със Сърбия и Гърция

Механизмът за свързване на Европа

През декември бяха избрани нови проекти за европейско финансиране за внедряване на 5G коридори по линия на Механизма за свързване на Европа — Цифрови технологии (МСЕ — цифрови технологии) през 2024 г. 

По-конкретно, проектите ще подкрепят разгръщането на 5G инфраструктура по трансгранични участъци от ключови транспортни коридори. Проектите ще осигурят непрекъснатост на услугите при преминаване на тези граници. По този начин те ще спомогнат за свързването на различни региони в Европа. 

Сред избраните проекти, които ще получат финансиране от ЕС за постигане на европейската цел за създаване на 5G транспортни коридори, е 5G BALKANS: непрекъсната свързаност, обхващаща българо-сръбската граница. 5G BALKANS има за цел изграждане и внедряване на 5G инфраструктура по трансграничния коридор София - границата със Сърбия. Компаниите CETIN България заедно със CETIN LTD и Техническият университет в София ще допринесат за осигуряването на непрекъсната свързаност и обхващането на трансграничния сегмент София — Димитровград по протежение на коридора на основната мрежа „Ориент-Източносредиземноморски“ Белград — София-Калотина. Общият размер на участието на ЕС възлиза на 3 364 403 EUR.

През декември 2022 г. бяха избрани първата вълна от проекти за финансиране от ЕС на инфраструктурите на 5G коридорите и сред тези проекти е 5G SEAGUL: 5G безпрепятствен роуминг за трансгранично сътрудничество Гърция — България

Този проект е насочен към разгръщането и модернизирането на 5G инфраструктурата по гръцките и българските магистрали по коридора на TEN-T Ориент/Източно Средиземноморие със силен трансграничен фокус. Основната цел е да се подкрепят услугите за свързана и автоматизирана мобилност по протежение на участъка Гърция-България от този коридор. Компаниите Wings ICT Solutions заедно с Cosmote и A1 Bulgaria ЕАД ще съсредоточат дейностите си върху постигането на оптимална мрежова взаимосвързаност и конфигурация за роуминг. Проектът планира да ускори внедряването и модернизирането на 5G свързаността по магистралите до 2025 г. в трудни области за внедряване на 5G, като по този начин се даде възможност за по-ефективна, интелигентна, устойчива и екологосъобразна мобилност по един от основните транспортни маршрути на ЕС. Общият размер на участието на ЕС възлиза на 5 748 000 EUR.

Данни

Дата на публикуване
5 Декември 2023 г.
Автор
Представителство в България