Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия3 Юни 2022 г.Време за четене 1 мин

Нулево замърсяване: Голяма част от водите за къпане в Европа отговарят на най-високите стандарти за качество

Адриатическо море

Според публикувания днес годишен доклад за водите за къпане почти 85 % от обектите за къпане в Европа през 2021 г. са отговаряли на най-строгите „отлични“ стандарти на Европейския съюз за качество на водите за къпане. Оценката дава добра представа за това къде плувците могат да намерят най-добрите места за къпане в цяла Европа това лято. Оценката, изготвена от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) в сътрудничество с Европейската комисия, се основава на мониторинга на 21 859 места за къпане в цяла Европа. Те обхващат териториите на държавите — членки на ЕС, както и на Албания и Швейцария, през 2021 г.

Основни констатации в доклада

Докладът показва, че качеството на крайбрежните зони, които съставляват до две трети от всички места за къпане, като цяло е по-добро от това на местата за къпане във вътрешността. През 2021 г. 88 % от крайбрежните места за къпане в ЕС са класифицирани като места с отлично качество в сравнение със 78,2 % от местата във вътрешността. От приемането на Директивата за водите за къпане през 2006 г. делът на „отличните“ обекти се е увеличил, и през последните години поддържа стабилни около 88 % за крайбрежните и 78 % за вътрешните места за къпане.

В доклада се констатира, че през 2021 г. минималните стандарти за качество на водата са били постигнати в 95,2 % от обектите. В Австрия, Малта, Хърватия, Гърция, Кипър, Дания и Германия 90 % или повече от водите за къпане отговарят на стандарта за „отлично“ качество.

Делът на обектите с лошо качество е намалял от 2013 г. насам. През 2021 г. води за къпане с лошо качество има в 1,5 % от всички обекти в ЕС в сравнение с 2 % през 2013 г. Лошото качество често се дължи на краткосрочно замърсяване. В доклада се подчертава, че по-добрата оценка на източниците на замърсяване и прилагането на мерки за интегрирано управление на водите могат да спомогнат за подобряване на качеството на водите.

Наред с тазгодишния доклад за водите за къпане ЕАОС публикува и актуализирана интерактивна карта с данни за отделните места за къпане. Вече има и актуализирани доклади по държави, както и повече информация за прилагането на директивата в държавите.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите.

Данни

Дата на публикуване
3 Юни 2022 г.