Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия28 Декември 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Откриване на обновения гаров комплекс Искър

Модернизирана жп гара Искър
Снимка: Министерство на транспорта и съобщенията

Днес беше открита гара Искър, напълно обновена с европейски средства. Гарата е реконструирана в рамките на проект „Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене“ по оперативна програма „Транспорт и транспорта инфраструктура", съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд. С 4 милиона евро са обновени 3 гарови станции, което допринася за постигане на нашата цел да направим Европейския съюз и България по-интелигентни, по-екологични, по-свързани, по-социални и по-близки до гражданите.

В поздравителен адрес, изпратен от Европейската комисия за церемонията, г-жа Анес Монфре, началник на отдел „България, Унгария, Словения“ в генерална дирекция „Регионална и селищна политика“, подчерта важността на железопътната инфраструктура като една от основните области на действие на транспортната програма през изминалия програмен период 2014 - 2020 г. и бъдещия 2021 - 2027 г. Железопътният сектор играе решаваща роля за постигането на ангажиментите на Европейския съюз за по-зелена и по-устойчива транспортна инфраструктура, изтъкна г-жа Монфре. Тя допълни, че „България трябва да осигури транспортната си инфраструктура да издържи на изменението на климата и да намали настоящата зависимост на сектора от изкопаеми горива и произтичащите от това емисии на въглероден диоксид. Поради това инвестициите в железопътния сектор са от решаващо значение.“

Железопътната гара Искър е напълно реконструирана, като отговаря на всички европейски изисквания за енергийна ефективност, техническа безопасност и достъпност. Обновената гара ще допринесе за подобряване на интермодалността при превоза на пътници и стоки и за развитието на устойчив градски транспорт. Реконструираните съоръжения ще създадат удобен интериор за пътниците с топла чакалня и вътрешни помещения, включително и за хората с увреждания.

Като част от железопътната мрежа жп гара Искър в действителност е важен стълб на местната, националната и европейската транспортна инфраструктура. Жп гара Искър се намира на железопътната линия „София - Пловдив“, която е част от един от ключовите коридори на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) - коридора Ориент/Източно Средиземноморие, и която има за цел съгласувана, ефикасна и висококачествена транспортна инфраструктура в целия Европейски съюз.

Данни

Дата на публикуване
28 Декември 2023 г.
Автор
Представителство в България