Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия16 Февруари 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Политиката на сближаване на ЕС подпомага България в превенцията и реакцията при горски пожари

горски пожари
© European Union, 2023

Министерството на околната среда и водите и Министерството на вътрешните работи на България подписаха в петък споразумение за финансиране на емблематичен проект за превенция и реакция при горски пожари, съфинансиран от ЕС по линия на политиката на сближаване чрез оперативна програма „Околна среда“ 2021—2027 г. Церемонията по подписването се проведе в София в присъствието на министрите на околната среда и водите Юлиан Попов и на вътрешните работи Калин Стоянов.

Проектът „Повишаване техническата обезпеченост и капацитета на структурните звена на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и подготовка на населението за реагиране при горски пожари“ е с продължителност 60 месеца и цели да повиши капацитета за борба с горските пожари и да подготви населението за ефективни мерки. Тази инициатива е важна както за защита на гражданите, така и за опазването на околната среда, особено с оглед на горските пожари минало лято.

Инвестицията в размер на 87 милиона евро, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), ще укрепи способностите за реагиране на терен при горски пожари, което ще даде възможност за своевременна и ефективна намеса. Дейностите включват доставката на 385 специализирани автомобили за пожарогасителна и оперативна дейност, 67 мобилни системи за гасене на горски пожари, 6000 лични предпазни средства, както и модернизиране на шестте центъра за подготовка на населението с оборудване за практически упражнения по предотвратяване на горски пожари. Наред с това, проектът разширява мерките за защита до над 4,5 милиона хектара горски площи и предоставя на 26 860 души умения за реагиране при пожар.

Този проект е част от инвестициите по линия на политиката на сближаване на ЕС в размер на 11,2 милиарда евро, разпределени за страната през настоящия програмен период.

В писменото си поздравително обръщение Агнес Монфре, началник на отдел "България, Унгария и Словения" в генерална дирекция "Регионална и селищна политика" на Европейската комисия, подчерта, че днешната церемония бележи ключов напредък в опазването на околната среда. С предприемането на проактивни мерки България може да смекчи последиците от бъдещи бедствия, като по този начин гарантира безопасността и благосъстоянието на идните поколения.

Оперативната програма „Околна среда“ за периода 2021—2027 г. с общ бюджет от 1,8 милиарда евро, от които 1,5 милиарда евро са подкрепени от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд (КФ), е основен източник на финансиране за мащабни инвестиции за опазване на околната среда, борба с изменението на климата и смекчаване на свързаните с това рискове в България.

Повече информация можете да намерите на сайта на ГД „Регионална и селищна политика“ на ЕК.

Данни

Дата на публикуване
16 Февруари 2024 г.
Автор
Представителство в България