Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия19 Юни 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Пролетен пакет на европейския семестър – 2024 г.

пролетен пакет европейски семестър - 2024

Европейската комисия представи пролетния пакет на европейския семестър за 2024 г. В докладите по държави се анализират промените в икономиката, заетостта и социалната сфера и се прави преглед на изпълнението на плановете за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и програмите по линия на политиката на сближаване. Посочват се и предизвикателствата с акцент върху конкурентоспособността и приоритетните реформи и инвестиции.

Въз основа на този анализ Комисията предлага специфични препоръки за всяка държава за справяне с предизвикателствата, свързани с техните ПВУ. Препоръките обхващат фискалната политика, структурните реформи, политиката на сближаване и конкурентоспособността. Както се вижда от тазгодишните доклади по държави, повечето държави членки продължават да постигат добър напредък в изпълнението на своите ПВУ и програми по политиката на сближаване. Някои страни обаче трябва спешно да се справят с възникващите забавяния и структурни предизвикателства, за да гарантират навременното изпълнение на инвестициите и реформите, включени в техния ПВУ. Този цикъл на семестъра също така предоставя насоки на държавите членки с оглед на предстоящия междинен преглед на програмите в областта на политиката на сближаване.

В рамките на този цикъл на семестъра Комисията извърши за първи път двуетапен анализ на предизвикателствата в областта на заетостта, уменията и социалните предизвикателства във всяка държава членка въз основа на преразгледания набор от социални показатели и принципите на рамката за социална конвергенция. Анализът на първия етап е включен в Съвместния доклад за заетостта (СДЗ) за 2024 г., а по-подробен анализ на втория етап беше публикуван през май 2024 г. за седем държави членки – България, Естония, Испания, Италия, Литва, Унгария и Румъния.

Допълнителна информация е налична в съобщението за медиите, в доклада за България и препоръките за България, както и в документа „Въпроси и отговори“.

Данни

Дата на публикуване
19 Юни 2024 г.
Автор
Представителство в България