Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия30 Hоември 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Стратегия на ЕС в областта на световното здравеопазване

Комисията прие нова стратегия на ЕС в областта на световното здравеопазване с цел подобряване на здравната сигурност в световен мащаб и осигуряване на по-добро здраве за всички в един променящ се свят.

Press conference by Josep Borrell Fontelles, Vice-President of the European Commission, Stella Kyriakides and Jutta Urpilainen, European Commissioners, on the EU Global health strategy

Със стратегията ЕС задълбочава своята водеща роля и потвърждава отговорността си за справяне с основните световни предизвикателства и с неравнопоставеността в областта на здравеопазването: незавършената програма в областта на световното здравеопазване и борбата със заплахите за здравето в ерата на пандемиите.

В стратегията световното здравеопазване се определя като основен стълб на външната политика на ЕС, тъй като е сектор от решаващо значение от геополитическа гледна точка и от съществена важност за стратегическата автономност на ЕС. Тя насърчава устойчиви и съдържателни партньорства на равни начала въз основа на Global Gateway. Като външно измерение на Европейския здравен съюз стратегията има за цел да ръководи действията на ЕС за безпрепятствено осигуряване на по-добра подготвеност и реакция при заплахи за здравето.

Нов подход за справяне с глобалните предизвикателства

В стратегията се предлагат три ключови взаимносвързани приоритета за справяне с предизвикателствата в областта на световното здравеопазване:

 • осигуряване на по-добро здраве и благосъстояние на хората през целия живот;
 • укрепване на здравните системи и постигане на напредък в областта на всеобщото здравно осигуряване;
 • предотвратяване и борба със заплахите за здравето, включително пандемиите, чрез прилагане на подхода „Едно здраве“.

Стратегията се стреми към преодоляването на изоставянето по отношение на постигането на универсалните цели, свързани със здравето в рамките на Целите за устойчиво развитие за 2030 г. За тази цел със стратегията действията ни се пренасочват към постигане на всеобщо здравно осигуряване, укрепване на първичните здравни грижи и справяне с първопричините за влошеното здраве като бедността и социалните неравенства. В стратегията се подчертава значението на действията по отношение на важни фактори, свързани с влошеното здраве като изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда, продоволствената сигурност, конфликтите и други хуманитарни кризи. Ето защо със стратегията се въвежда солиден подход „Здраве във всички политики“, за да се гарантира, че широк спектър от политики действително допринасят за постигането на целите в областта на здравеопазването. В нея се определят три основни фактора за по-добро здраве, а именно цифровизацията, научните изследвания и квалифицираната работна сила, с конкретни действия за постигане на напредък в световен мащаб в тези области.

Целта на на стратегията е също да се подобри здравната сигурност в световен мащаб, за да бъдат защитени гражданите от заплахи чрез засилването на превенцията, подготвеността и реакцията, както и чрез ранното откриване на болести. Тези заплахи могат да бъдат химични, биологични или ядрени, както и пандемии, включително „тихият убиец“ — антимикробната резистентност. В стратегията се предлага широк набор от действия за справяне с тези заплахи:

 • по-равнопоставен достъп до ваксини и медицинско лечение чрез укрепване на местните фармацевтични системи и производствения капацитет
 • строги, обвързващи международни правила относно пандемиите
 • засилен надзор и откриване на патогени
 • цялостен подход, при който са разгледани всички зависимости между околната среда, здравето на животните/растенията и човешкото здраве (подход „Едно здраве“)

В момент, в който се заражда нов ред в областта на световното здравеопазване, със стратегията се дава възможност на ЕС да допринесе за оформянето му чрез по-стратегически, решителен и ефективен ангажимент чрез:

 • подкрепа за нов вид стабилно глобално управление, от което светът се нуждае в една сложна геополитическа среда. Това включва по-силна, по-ефективна и отговорна, както и устойчиво финансирана СЗО, която да заема централно място в многостранната система, със задълбочено сътрудничество чрез Г-7 и Г-20 и с други глобални, регионални и двустранни партньори.
 • Разширяване на международните партньорства на ЕС в областта на здравеопазването като част от Global Gateway чрез съвместна ангажираност и отговорност от страна на нашите партньори. Подобряването на независимостта им в областта на здравеопазването ще гарантира по-голяма устойчивост и автономност и ще ни позволи да се съсредоточим върху най-нуждаещите се там и където въздействието ни ще бъде най-голямо. Ще продължат и партньорствата с напредналите икономики.
 • Използване в максимална степен на подхода „Екип Европа“ с цел заемане на една наистина единна и силна позиция, като се гарантира тясна координация с държавите членки, така че политическите действия и финансовите средства да бъдат тясно обвързани с новите приоритети.
 • По-ефективно финансиране чрез насърчаване на иновативното финансиране, обединяване на ресурси в международен план и съвместно инвестиране от страна на държавите партньори и на други участници, като например частния сектор. Заедно ЕС и неговите държави членки са сред най-големите източници на финансиране за световното здравеопазване, като чрез стратегията ще се повиши отражението на този важен финансов принос за световното здравеопазване чрез по-точно установяване и наблюдение на въздействието.

За повече информация:

Съобщение за медиите относно стратегията на ЕС в областта на световното здравеопазване

Стратегия на ЕС в областта на световното здравеопазване:

Въпроси и отговори относно стратегията на Европейския съюз в областта на световното здравеопазване

Информационен документ относно стратегията на Европейския съюз в областта на световното здравеопазване

Изявление — Към нова стратегия на ЕС в областта на световното здравеопазване

Global Gateway

Европейски здравен съюз

Световно здравеопазване

Данни

Дата на публикуване
30 Hоември 2022 г.
Автор
Представителство в България