Skip to main content
European Commission logo
Представителство в България

Filter by

Новини (771)

RSS
Showing results 1 to 10
Седмичен преглед на EUvsDisinfo
  • Новинарска статия

„EUvsDisinfo“: Лавров и кремълските пропагандисти продължават своя зловещ танц върху гробовете на невинни хора, с което отново разкриват истинската, жестока природа на режима на Путин.

  • 1 min read
Механизма за свързване на ЕС
  • Новинарска статия

Европейската комисия избра 134 проекта, сред които 6 с българско участие, които ще получат над 7 милиарда евро безвъзмездни средства от ЕС по линия на Механизма за свързване на Европа — инструмента на ЕС за стратегически инвестиции в инфраструктура.

  • 1 min read