Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България

Търгове и обществени поръчки

Европейската комисия централизира публикуването на два вида обявления за обществени поръчки чрез онлайн портала за обществени поръчки (Tenders Electronic Daily-TED).

  • Отворени покани за представяне на оферти за държавите – членки на ЕС, страните кандидатки, държавите от Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария: строителни работи, доставки и услуги, както и обявления за обществени поръчки за комунални услуги
  • Отворени покани за институциите, агенциите и другите органи на ЕС: строителни работи, доставки и услуги, покани за изразяване на интерес и годишен списък на изпълнителите

TED - Електронен ежедневник за обществени поръчки

Обществени поръчки за институции на ЕС (TED-eTendering)

Повече обществени поръчки на портала за финансиране и обществени поръчки (SEDIA)

Възлагане на обществени поръчки от Представителството в България

Представителството на Европейската комисия в България също обявява процедури за възлагане на обществени поръчки за доставка на стоки и/или услуги.

По-долу ще намерите информация относно предстоящи и минали процедури, публикувани от Представителството в България.

Минали търгове и процедури за възлагане на обществени поръчки

Правила за възлагане на обществени поръчки

Информация за видовете процедури за възлагане на обществени порчъки на ЕС, правила за участие и възлагане на поръчките и искане за преразглеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка в рамките на ЕС.

Връзки по темата

Повече информация за финансирането, обществените поръчки и бюджета в ЕС

Система за финансова прозрачност

Практически насоки за правене на бизнес в Европа