Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България

Декларация за достъпност

Настоящата декларация се отнася за съдържание, публикувано на домейна: https://bulgaria.representation.ec.europa.eu/index_bg

Тя не важи за друго съдържание или уебсайтове, публикувани на негови поддомейни. За тези уебсайтове и тяхното съдържание ще има отделни декларации за достъпност.

Този уебсайт се управлява от генерална дирекция „Комуникации“ на Европейската комисия. Той е създаден така, че да се използва от възможно най-много хора, включително хора с увреждания.

Би трябвало да можете:

 • да увеличавате големината на знаците до 200 % без проблеми,
 • да разглеждате по-голямата част от уебсайта само с помощта на клавиатурата,
 • да разглеждате по-голямата част от уебсайта, като използвате съвременен екранен четец и софтуер за разпознаване на реч (на вашия компютър или телефон).

Уебсайтът е създаден така, че да бъде в съответствие с техническия стандарт за уебсайтове и мобилни приложения EN 301 549 v.3.2.1. Той се придържа плътно към ниво „AA“ на Насоките за достъпност на уеб съдържанието (WCAG), версия 2.1.

Степен на съответствие

Този уебсайт съответства частично на технически стандарт EN 301 549 v.3.2.1 и на Насоките за достъпност на уеб съдържанието (WCAG) 2.1 ниво „AA“. За повече подробности вижте раздел „Недостъпно съдържание“.

Уебсайтът е тестван за последен път на 28 ноември 2023 г.

Изготвяне на настоящата декларация

Тази декларация е изготвена на 28 ноември 2023 г.

Декларацията се основава на преглед от експерти по достъпността, квалифициран от IAAP, като се използва комбинация от ръчно и автоматизирано изпитване с Axe Devtools и Lighthouse.

Обратна информация

Ще се радваме да получим Вашите коментари и предложения относно достъпността на уебсайта на Представителството в България. Моля, уведомете ни, ако се сблъсквате с пречки по отношение на достъпността:

 • Тел.: +359 2 933 52 52
 • Имейл: COMM-REP-SOFatec [dot] europa [dot] eu (COMM-REP-SOF[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Опитваме се да отговаряме в рамките на 15 работни дни от датата на получаване на запитването от компетентната служба на Комисията.

Съвместимост с браузъри и помощни технологии

Уебсайтът на Представителството в България е създаден така, че да е съвместим със следните най-често използвани помощни технологии:

 • последната версия на браузърите Google Chrome и Apple Safari;
 • в комбинация с последните версии на JAWS, NVDA, VoiceOver и TalkBack.

Технически спецификации

Достъпността на уебсайта на Представителството в България се основава на следните технологии, чрез които се осигурява работата на сайта при конкретната комбинация от уеб браузър и всякакви помощни технологии или плъгини, инсталирани на Вашия компютър:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Недостъпно съдържание

Въпреки положените от нас сериозни усилия да осигурим достъпността на уебсайта на Представителството в България, ние сме наясно, че съществуват някои ограничения, и работим за тяхното отстраняване. По-долу е представено описание на известните ограничения и потенциалните решения. Моля, свържете се с нас, ако се сблъскате с проблем, който не е посочен по-долу.

Известни ограничения на уебсайта на Представителството в България:

 • Достъпност на навигационното меню: Част от съдържанието не е правилно кодирано с оглед на оптимално използване на екранен четец. Планираме да решим този проблем до декември 2023 г.
 • Липсващо описание на изображението: Към изображенията в банерите няма описание на изображението. Планираме да решим този проблем до декември 2023 г. 
 • Интерактивни карти: Интерактивните карти не са достъпни за хора с нарушено зрение или за потребители, които разчитат на навигация чрез клавиатурата. Планираме да решим този проблем до декември 2023 г.
 • Формуляр за оценка — съобщения за грешка: Съобщенията за грешка във формуляра за оценка не са свързани с полето, в което е открита грешката, и не посочват ясно в кое поле е открита грешката. Планираме да разрешим този проблем до декември 2023 г.
 • Графики и диаграми — използване на цвят: Някои графики и диаграми на уебсайта разчитат единствено на цветове за предаването на информация, което е объркващо за хората, страдащи от цветна слепота. В диаграмите, където етикетите не са визуално свързани със съответния цветен раздел, щракването върху етикетите в легендите води до активиране или дезактивиране на съответния ред, лента или раздел, позволяващи на потребителите да проверят кой етикет към коя част от диаграмата принадлежи. Планираме да разрешим този проблем до декември 2023 г.
 • Текст към видеоклипове: Някои от нашите видеоклипове нямат субтитри. Продължаваме да работим за добавянето им към повече видеоматериали
 • Видеоплейър — достъпност чрез клавиатурата: Известно ни е, че има някои проблеми с достъпността на нашия видеоплейър чрез клавиатурата (когато се избира езикът на субтитрите от менюто, не е възможно да се използват стрелките за смяна на езиците — това може да се направи само с клавиша TAB).
 • Йерархична организация на заглавията: Някои страници не представят йерархично организирано по заглавия съдържание. Планираме това да бъде коригирано до март 2024 г.