Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Реч за състоянието на Съюза

14 септември 2022 г.

Новини

Актуални събития

Европейският съюз около мен

Намерете център на ЕС близо до Вас

#БуденЛиСи

Проект на Представителството за популяризиране на гражданското образование в България.

Бюджет на ЕС за България

Бюджетът на ЕС променя живота в България чрез стимулиране на растеж, създаване на работни места и опазване на природата.