Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
REPowerEU:

сигурна и устойчива енергия на достъпни цени в Европа

Новини

Новинарска статия |

Европейската комисия прие механизма FAST-CARE, „Гъвкава помощ за териториите“, за да помогне на държавите членки да се справят с последиците от агресията на Русия срещу Украйна.

Новинарска статия |

Това е първата от поредицата от доставки, които ще се извършват редовно през идните седмици и месеци, за да се гарантира, че всички държави членки са готови да реагират на настоящата епидемия от маймунска шарка, като се даде приоритет на най-засегнатите държави членки.

Новинарска статия |

В рамките на съвета по енергетика в Люксембург комисарят по енергетика Кадри Симсон приветства отпускането на безвъзмездна помощ за финансиране на български проект от общ интерес (PCI) за подземно хранилище на газ.

Европейският съюз около мен

Намерете център на ЕС близо до Вас

Новинарска статия |

#БуденЛиСИ

Проект на Представителството за популяризиране на гражданското образование в България.

Проверка на факти

Вижте фактите за някои от най-популярните и широко разпространявани митове за ЕС.

Бюджет на ЕС за България

Бюджетът на ЕС променя живота в България чрез стимулиране на растеж, създаване на работни места и опазване на природата.