Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
You are EU

Свобода, мир и енергийна независимост

Възлагане на обществени поръчки

Вижте обявените актуални процедури за услуги по охрана на Дома на Европа и за организиране на събития и комуникационни кампании.

Новини

Европейски семестър 2023
  • Новинарска статия

Координация на икономическите политики: ЕК определя насоки за справяне с енергийната криза и за повишаване на екологосъобразността и цифровизацията на Европа

ЕК постави началото на цикъла на европейския семестър за 2023 г. за координация на икономическите политики.

Европейският съюз около мен

Намерете център на ЕС близо до Вас

#БуденЛиСи

Проект на Представителството за популяризиране на гражданското образование в България.

Бюджет на ЕС за България

Бюджетът на ЕС променя живота в България чрез стимулиране на растеж, създаване на работни места и опазване на природата.