Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
You are EU

Свобода, мир и енергийна независимост

Възлагане на обществени поръчки

Вижте обявените актуални процедури за услуги по охрана на Дома на Европа и за организиране на събития и комуникационни кампании.

Новини

Политика на сближаване в България - Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" 2021-2027
  • Новинарска статия

Политиката на сближаване в България: Програмата „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ беше приета

ЕК одобри Програмата „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ на стойност от над 1.1 милиарда евро.

Европейският съюз около мен

Намерете център на ЕС близо до Вас

Училищни автобуси за Украйна

Училищните автобуси са от решаващо значение за достъпа до образование на украинските деца. Научете повече за кампанията на ЕС за даряване на училищни автобуси.

Бюджет на ЕС за България

Бюджетът на ЕС променя живота в България чрез стимулиране на растеж, създаване на работни места и опазване на природата.