Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
REPowerEU:

сигурна и устойчива енергия на достъпни цени в Европа

Новини

Новинарска статия |

Водещи законодателни предложения, които следват стратегията за биологичното разнообразие и стратегията „От фермата до трапезата“ и ще спомогнат за гарантиране на устойчивостта и сигурността на доставките на храни в ЕС и по света.

Новинарска статия |

Комисарят за работните места и социалните права Никола Шмит посети два проекта в Пловдив, които предоставят жизненоважни услуги на уязвими общности.

Европейският съюз около мен

Намерете център на ЕС близо до Вас

Новинарска статия |

#БуденЛиСИ

Проект на Представителството за популяризиране на гражданското образование в България.

Проверка на факти

Вижте фактите за някои от най-популярните и широко разпространявани митове за ЕС.

Бюджет на ЕС за България

Бюджетът на ЕС променя живота в България чрез стимулиране на растеж, създаване на работни места и опазване на природата.