Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
REPowerEU:

сигурна и устойчива енергия на достъпни цени в Европа

Новини

Новинарска статия |

Проектите включват модернизация на железопътната линия Видин-София в участъка Медковец Срацимир и на железопътния терминал Волуяк, както и увеличаване на мултимодалния транспорт с ниски емисии в основното пристанище на Бургас.

Европейският съюз около мен

Намерете център на ЕС близо до Вас

Новинарска статия |

#БуденЛиСИ

Проект на Представителството за популяризиране на гражданското образование в България.

Проверка на факти

Вижте фактите за някои от най-популярните и широко разпространявани митове за ЕС.

Бюджет на ЕС за България

Бюджетът на ЕС променя живота в България чрез стимулиране на растеж, създаване на работни места и опазване на природата.