Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
You are EU

Свобода, мир и енергийна независимост

Възлагане на обществени поръчки

Вижте обявените актуални процедури за услуги по охрана на Дома на Европа и за организиране на събития и комуникационни кампании.

Новини

Старт на строителството на жп линията Петърч- Драгоман
  • Новинарска статия

Начало на ж.п. линията Петърч- Драгоман, част от европейския коридор „Изток – Запад“

Проектът се осъществява със съфинансиране от Кохезионния фонд на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.

Плантация в ЮАР
  • Новинарска статия

ЕС и държавите партньори поставят началото на „Коалицията на министрите на търговията по въпросите на климата“

„Коалицията на министрите на търговията по въпросите на климата“ е първият световен форум на министерско равнище, посветен на търговията, климата и проблемите на устойчивото развитие.

Европейският съюз около мен

Намерете център на ЕС близо до Вас

Училищни автобуси за Украйна

Училищните автобуси са от решаващо значение за достъпа до образование на украинските деца. Научете повече за кампанията на ЕС за даряване на училищни автобуси.

Бюджет на ЕС за България

Бюджетът на ЕС променя живота в България чрез стимулиране на растеж, създаване на работни места и опазване на природата.