Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Представителство в България

Търгове и обществени поръчки

Европейската комисия централизира публикуването на два вида обявления за обществени поръчки чрез онлайн портала за обществени поръчки (Tenders Electronic Daily-TED).

 • Отворени покани за представяне на оферти за държавите – членки на ЕС, страните кандидатки, държавите от Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария: строителни работи, доставки и услуги, както и обявления за обществени поръчки за комунални услуги
 • Отворени покани за институциите, агенциите и другите органи на ЕС: строителни работи, доставки и услуги, покани за изразяване на интерес и годишен списък на изпълнителите

TED - Електронен ежедневник за обществени поръчки

Обществени поръчки за институции на ЕС (TED-eTendering)

Повече обществени поръчки на портала за финансиране и обществени поръчки (SEDIA)

Възлагане на обществени поръчки от Представителството в България

Представителството на Европейската комисия в България също обявява процедури за възлагане на обществени поръчки за доставка на стоки и/или услуги.

По-долу ще намерите информация относно предстоящи и минали процедури, публикувани от Представителството в България.

Актуални търгове и процедури за възлагане на обществени поръчки:

 • Продажба на лек автомобил на Представителство на ЕК в България

Представителство на Европейската комисия в България продава лек автомобил: 

 • 2015 Audi – A6 Limousine 2.0 TDI quattro 70 257 km, 4+1 seats
 • Минимална цена за наддаване € 15 000.
 • Дата на първоначална регистрация: 22.12.2015
 • Гореописаната кола ще се продава в състоянието, в което е и може да се види на адрес: ул. Раковски, 124, София, Представителство на Европейската комисия в България на на 17.05.2023 г. и 18.05.2023 г. между 10:30 и 11:30ч; тел: +359 2 933 52 52.
 • Договор се сключва с кандидата подал най-висока оферта. 

Повече информация и снимки можете да видите тук.

Оферти (в евро) с данни за контакт трябва да се изпратят с надпис Ref: Sale/Car/05/2023 на COMM-REP-SOF-CAR-SALE@ec.europa.eu до12:00ч. на 29.05.2023 г.

---------------------------------------------------

The Representation of the European Commission in Bulgaria offers the following car for sale:

 • 2015 Audi – A6 Limousine 2.0 TDI quattro 70 257 km, 4+1 seats
 • Мinimum bid price € 15 000.
 • Date of first registration: 22.12.2015
 • The above will be sold as seen and can be viewed at the Representation located at 124, Rakovski str., Sofia on 17.05.2023 and 18.05.2023 between 10:30 - 11:30 hrs;  Phone: +359 2 933 52 52.
 • The contract will be signed with the tenderer who would offer the highest bid.

More information and photos are available here.

Offers (in Euro) with details for contact, should be sent with Ref: Sale/Car/05/2023 to: COMM-REP-SOF-CAR-SALE@ec.europa.eunot later than 12:00 hrs on 29.05.2023.

 • Доставка на електроенергия за помещенията на Представителството на ЕК и Информационното бюро на ЕП

Предмет: Доставка на електроенергия за помещенията на Представителството на Европейската комисия в България и Информационното бюро на Европейския парламент в София

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, Реф. No COMM/SOF/2023/OP/0004

Обявлението за поръчка е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз серия S 096, номер 297243 от 19.5.2023 г.

Поканата заедно с всички документи за обществената поръчка са публикувани в платформата eTendering, където се подават електронно и офертите.

Крайният срок за получаване на оферти е 15 юни 2023 г., 16:00 часа местно време.

 • Планирана процедура на договаряне за поръчки с ниска или средна стойност

Предмет: Предоставяне на информационни и консултантски услуги и оказване на съдействие за комуникационни дейности на информационния център към Представителството на Европейската комисия в България

Процедура на договаряне за поръчка с ниска или средна стойност на база най-ниска цена с реф. номер: COMM/SOF/2023/MVP/0287- Ex-A

Ориентировъчен график за стартиране на процедурата: юли 2023 г.

Предварителното обявление относно планираната покана за участие в търг е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз.

Ако желаете да участвате в процедурата на договаряне, моля да заявите това най-късно до 31.05.2023г., 16:00 часа българско време, чрез бутона "Заявяване на интерес" в обявлението в eTendering, като посочите името на юридическото/физическото лице и данните за контакт.

Минали търгове и процедури за възлагане на обществени поръчки:

Правила за възлагане на обществени поръчки

Информация за видовете процедури за възлагане на обществени порчъки на ЕС, правила за участие и възлагане на поръчките и искане за преразглеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка в рамките на ЕС.

Връзки по темата

Повече информация за финансирането, обществените поръчки и бюджета в ЕС

Система за финансова прозрачност

Практически насоки за правене на бизнес в Европа