Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България

Основни политики на ЕС в България

Using laser scanner for nuclear safeguards at the Nuclear Facilities Verification (NUVER) Laboratory of the JRC

Научните изследвания и иновации са един от най-важните компоненти за бъдещето развитие и напредък както на страните, така и на целия Европейски съюз.

Единен цифров пазар

Един от ключовите приоритети на Европейската комисия за периода 2019-2024 г. е мащабната цифровизация на страните от ЕС.

A forest in spring

Европейският зелен пакт ще спомогне за опазването на природата на България и ще подобри качеството на живот на българските граждани.