Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Представителство в България

Основни политики на ЕС в България

Научни изследвания и иновации

Научните изследвания и иновации са един от най-важните компоненти за бъдещето развитие и напредък както на страните, така и на целия Европейски съюз.

Цифровизация

Един от ключовите приоритети на Европейската комисия за периода 2019-2024 г. е мащабната цифровизация на страните от ЕС.

Околна среда и зелен преход

Природата е едно от най-ценните неща за България и затова трябва да обърнем сериозно внимание на замърсяването на околната среда и проблемите с климата.