Skip to main content
Представителство в България logo
Представителство в България

Нашата роля

Представителството на Европейската комисия в България поддържа връзка, информира и работи с правителството, заинтересованите страни, медиите и гражданите в страната.

Нашият екип

Запознайте се и вижте данни за контакт със служителите на Представителството на Европейската комисия в България.

Свържете се с нас

Данни за контакт и адрес на Представителството на Европейската комисия в България

Дом на Европа и Информационен център

Домът на Европа предлага атрактивно място в центъра на града със специално пространство за провеждане на конференции, срещи, културни и други мероприятия, свързани с ЕС.

България в ЕС

България стана член на ЕС на 1 януари 2007 г., по едно и също време със съседна Румъния.

Основна информация за ЕС

ЕС е уникално икономическо и политическо партньорство между 27 европейски държави, което в продължение на повече от половин век допринася за мир, стабилност и благоденствие на континента и в света.