Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Представителство в България

Можете да допринесете по различен начин за вземането на решения в ЕС. Вижте по-долу кои са основните начини.

Конференцията за бъдещето на Европа дава възможност на хората от цяла Европа да споделят своите идеи и да помогнат за оформянето на нашето общо бъдеще.
Изразете вижданията си относно обхвата, приоритетите и добавената стойност на нови инициативи на ЕС или дайте оценки на съществуващи политики и закони.
Европейската гражданска инициатива е уникален начин да допринесете за оформянето и развитието на ЕС, като приканите Европейската комисия да предложи нови закони.
Изборите за Европейски парламент се провеждат на всеки пет години, като следващите избори ще се състоят през 2024 г. България има 17 членове в Европейския парламент.