Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Представителство в България

Филтриране по

Новини (138)

RSS
Показване на резултати от 1 до 10
Новинарска статия |

Водещи законодателни предложения, които следват стратегията за биологичното разнообразие и стратегията „От фермата до трапезата“ и ще спомогнат за гарантиране на устойчивостта и сигурността на доставките на храни в ЕС и по света.

Новинарска статия |

Комисарят за работните места и социалните права Никола Шмит посети два проекта в Пловдив, които предоставят жизненоважни услуги на уязвими общности.

Новинарска статия |

Комисията приветства публикуването на укрепен Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията, който определя широкообхватни и точни ангажименти за платформите и промишлеността за борба с дезинформацията и бележи още една важна стъпка към по-прозрачна, безопасна и надеждна онлайн среда.

Новинарска статия |

Според проучване на Евробарометър, европейските граждани подкрепят в голяма степен общата политика за сигурност и отбрана и очакват ЕС постепенно да премахне зависимостта си от руски източници на енергия.

Новинарска статия |

Осигуряването на интеграция на пазара на труда е важно както за приемащите общности, така и за хората, бягащи от войната, за да изградят отново живота си, да продължат да развиват уменията си и в крайна сметка да подкрепят възстановяването в Украйна.

Новинарска статия |

Комисията приветства постигнатото по-рано днес политическо споразумение между ЕП и държавите членки на ЕС, за Директивата относно адекватни минимални работни заплати, която тя предложи през октомври 2020 г.

Новинарска статия |

ЕК предложи годишен бюджет на ЕС в размер на 185,6 милиарда евро за 2023 г., който да бъде допълнен с близо 113,9 милиарда евро безвъзмездни средства по линия на инструмента NextGenerationEU.

Новинарска статия |

Според годишния доклад за водите за къпане почти 85 % от обектите за къпане в Европа през 2021 г. са отговаряли на най-строгите „отлични“ стандарти на Европейския съюз за качество.