Skip to main content
Представителство в България logo
Представителство в България

Роля на Представителството на Европейската комисия в България

Дом на Европа

Представителството на Европейската комисия в България има за задача:

  • Да подкрепя председателя и цялата Комисия във връзките им с България
  • Да насърчава постоянен политически диалог с националните, регионалните и местните органи, парламента, социалните партньори, други заинтересовани страни, академичните среди и гражданското общество. Представителството подготвя и подпомага посещенията на членове на колегиума, на висши служители на Комисията, както и на Европейската служба за външна дейност
  • Да действа като „гласа“ на Комисията в България и да комуникира за ЕС с медиите и чрез социалните медии, като поддържа преки контакти с националните и регионалните медии и им предоставя актуална информация
  • Да общува с гражданите, академичните среди, гражданското общество, социалните партньори и други заинтересовани страни и да осъществява комуникация, диалог и други информационни дейности относно приоритетите и политиките на ЕС, включително в контекста на Конференцията за бъдещето на Европа
  • Да предоставя на председателя и на Комисията информация, анализи и съвети относно политическите, икономическите и социалните развития в България с оглед на разработването на политиките на ЕС и политическа комуникация

Работата на представителствата се допълва от центровете ЕВРОПА ДИРЕКТНО, които предоставят информация на гражданите на регионално и местно ниво в целия ЕС.

Комисията има представителства в столиците на всички 27 държави – членки на ЕС, както и регионални офиси в Барселона, Бон, Марсилия, Милано, Мюнхен и Вроцлав. Те работят в тясно сътрудничество с бюрата за връзка на Европейския парламент (EPLO) в държавите членки.

За уебсайта на Представителството

Сайтът на Представителството на Европейската комисия в България предоставя широка гама от съдържание на български език. То включва:

  • Подробности за публични прояви в България
  • Новини и информация за ключови политики и програми на ЕС и как тези политики се прилагат в България
  • Контакти с екип „Преса и медии“ и каналите ни в социалните медии
  • Конкретни предложения до гражданите как да се включат в дебата за бъдещето на Европа
  • Допълнителни връзки към друга полезна информация на равнище ЕС, като подкрепа за бизнеса, възможности за финансиране и възлагане на обществени поръчки, работа и живот в ЕС

Връзки по темата

Събития на ЕС в България 

Прочетете актуалните новини за ЕС 

Политики и приоритети на ЕС в България

Контакти на ЕС в България