Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Представителство в България

Новини и събития

Актуални новини

Новинарска статия |

Зелен пакт — новаторски предложения за възстановяване на природата в Европа до 2050 г. и за намаляване наполовина на употребата на пестициди до 2030 г.

Водещи законодателни предложения, които следват стратегията за биологичното разнообразие и стратегията „От фермата до трапезата“ и ще спомогнат за гарантиране на устойчивостта и сигурността на доставките на храни в ЕС и по света.

Новинарска статия |

Комисарят Шмит посещава проекти по линия на ЕСФ в областта на социалната икономика, които помагат на уязвими деца и хора с увреждания в България

Комисарят за работните места и социалните права Никола Шмит посети два проекта в Пловдив, които предоставят жизненоважни услуги на уязвими общности.