Skip to main content
Представителство в България logo
Представителство в България

Новини и събития

Актуални новини

Новинарска статия |

Държавна помощ: ЕК одобрява българска схема в размер на 3,07 млн. евро в подкрепа на туроператорите

Европейската комисия одобри българска схема в размер на 3,07 милиона евро (6 милиона лева) в подкрепа на туроператори, засегнати от пандемията от коронавирус.

Новинарска статия |

Висшето образование: университетите в ЕС, подготвени за бъдещето чрез по-задълбочено транснационално сътрудничество

Европейската комисия представя европейска стратегия за университетите и предложение за препоръка на Съвета относно изграждането на мостове за ефективно европейско сътрудничество в областта на висшето образование.