Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Представителство в България

Новини и събития

Актуални новини

  • Новинарска статия

Начало на ж.п. линията Петърч- Драгоман, част от европейския коридор „Изток – Запад“

Проектът се осъществява със съфинансиране от Кохезионния фонд на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.

  • Новинарска статия

ЕС и държавите партньори поставят началото на „Коалицията на министрите на търговията по въпросите на климата“

„Коалицията на министрите на търговията по въпросите на климата“ е първият световен форум на министерско равнище, посветен на търговията, климата и проблемите на устойчивото развитие.