Skip to main content
Представителство в България logo
Представителство в България

Като гражданин на България или друга страна от ЕС Вие автоматично сте гражданин и на ЕС.

В качеството си на гражданин на ЕС имате множество важни права съгласно законодателството на Съюза, по-специално Вие имате право на свободно придвижване в Европа с цел живот, работа, учене или дори пенсиониране.

Хартата на основните права на ЕС е правото на ЕС, което определя всички лични, граждански, политически, икономически и социални права, които всеки в ЕС следва да притежава.Хартата поставя всяка личност в основата на универсалните и демократични ценности, а именно човешко достойнство, свобода, равенство и солидарност, върху които е изграден ЕС.

Ако пътувате извън ЕС и Вашата държава няма дипломатическо представителство там, можете да получите помощ и закрила от посолството или консулството на всяка друга страна от ЕС.

 

Вашите права в ЕС