Skip to main content
Представителство в България logo
Представителство в България

Бизнес и финансиране

Развиване на стопанска дейност в ЕС

Информация относно развиване на бизнес в ЕС, финансиране и подкрепа за МСП, мрежи за подпомагане на предприятия в ЕС.

Финансиране и безвъзмездни средства

Всяка година ЕС подкрепя над 200 000 предприятия чрез бизнес заеми, микрофинансиране, гаранции и рисков капитал.

Търгове и обществени поръчки

Процедури за възлагане на обществени поръчки на Представителството на ЕК в България.