Skip to main content
Представителство в България logo
Представителство в България

Живот, работа, образование

Вашите права

Гражданите на България и на други държави – членки на ЕС са автоматично и граждани на ЕС, и се ползват от важни права съгласно правото на ЕС.

Споделете мнението си

Научете как можете да участвате и да допринесете за вземането на решения в ЕС, както на европейско равнище, така и в България.

Живот в държава от ЕС

Намерете информация за пребиваване, здравеопазване, социалнo oсигуряване, брак, осиновяване, гласуване, данъчно облагане, пенсии, превозни средства и свидетелства за управление на МПС в държава от ЕС, която Ви интересува.

Работа в държава от ЕС

Гражданите на ЕС имат право да работят във всяка страна от Съюза, без да имат нужда от разрешително за работа.

Работа в европейските институции

Информация за кариера в институциите на ЕС, как да кандидатствате и къде да намерите предложения за работа.

Образование, обучение, стажове

Европейската комисия подкрепя образованието и обучението на всички равнища, като предлага голямо разнообразие от ресурси, а младите хора, студентите, учителите от България също могат да учат или преподават в чужбина с подкрепата на ЕС.