Skip to main content
Представителство в България logo
Представителство в България

Основна информация за ЕС

Flag of each of the EU Member States, alongside the European flag

Европейският съюз (ЕС) осигурява повече от половин век мир, стабилност и просперитет, помага за повишаване на жизнения стандарт на европейските граждани и даде началото на единна европейска валута: еврото. Това, което започна като икономически съюз, се разви и обхвана различни области на политиката – от климата и околната среда до външните отношения и сигурността.

Съюзът е уникално икономическо и политическо партньорство между 27 европейски държави. Той е създаден през 1958 г. като Европейска икономическа общност (ЕИО) от Белгия, Германия, Франция, Италия, Люксембург и Нидерландия. Оттогава още 22 държави се присъединяват, за да допълнят това, което от 1993 г. е известно като Европейски съюз. Обединеното кралство напусна ЕС в края на 2020 г.

ЕС се основава на върховенството на закона – неговата дейност се базира на договори, за които всички държави членки доброволно и демократично са се споразумели.

Цели и ценности на ЕС

Настоящи държави членки на ЕС и държави кандидатки

Факти и цифри за ЕС

Институции на ЕС

ЕС има уникална институционална структура. Правителствата на държавите членки определят широки приоритети на редовни срещи на високо равнище, а вземането на решения включва редица институции. Четирите основни институции са:

Повече за институциите, органите и агенциите на ЕС

Процес на вземане на решения в ЕС

Нобелова награда за мир

През 2012 г. Европейският съюз получи Нобеловата награда за мир за стабилизиращата си роля за превръщането на по-голямата част от Европа от континент на войната в континент на мира и заради застъпничеството си по отношение на помирението, демокрацията и човешките права в Европа.

Връзки по темата

Прочетете последните новини от ЕС

Ключови приоритети на ЕС до 2024г.