Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Представителство в България

Институциите на ЕС и по-специално Европейската комисия предоставят голямо количество информация за дейността и политиките на ЕС, която е достъпна безплатно на страницата на Службата за публикации.

По-долу ще намерите примери за някои интересни публикации с актуална информация за ЕС на български език.

ЕС и аз

EC & аз

Ако сте на възраст между 14 и 18 години или сте учител в средното образование, който се интересува от ЕС и какво прави той за хората, тази публикация е за Вас. Тя ще Ви накара да се замислите по много въпроси, свърани с Европа.
ЕС през 2020 г.

ЕС през 2020 г.

Общ доклад за дейността на Европейския съюз, публикуван в съответствие с член 249, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз.