Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Представителство в България

Нашият екип

По-долу ще намерите информация за служителите на Представителството на Европейската комисия в България.

Ръководител на Представителството

изпълняващ длъжността

Секретариат

Преса и медии

Съветник

Асистент 

 

Политически анализи

Илин Станев
Леда Шиякова
Ива Генова

Икономическо управление и европейски семестър

Марина Кирова
Илияна Аврамова

Информация и комуникация

Бойко Благоев
Веселина Ангелова
Людмил Вълков
Миглена Цингова

Администрация

Биляна Димитрова
Михаил Цветков
Надежда Атанасова
Рая Литова
Стоян Ковачев

Местна служба на Генерална дирекция "Писмени преводи"

Свилена Георгиева