Skip to main content
Представителство в България logo
Представителство в България

Нашият екип

По-долу ще намерите информация за служителите на Представителството на Европейската комисия в България.

Ръководител на Представителството

изпълняващ длъжността

Секретариат

Преса и медии

Съветник

Асистент 

 

Политически анализи

Илин Станев

Съветник

Леда Шиякова

Съветник

Румяна Маркова

Стажант

Икономическо управление и европейски семестър

Марина Кирова

Съветник

Илияна Аврамова

Асистент 

Информация и комуникация

Бойко Благоев

Съветник

Веселина Ангелова

Съветник

Людмил Вълков

Асистент

Миглена Цингова

Асистент

Администрация

Биляна Димитрова

Ръководител

Михаил Цветков

Счетоводител

Надежда Атанасова

Асистент-счетоводител

Рая Литова

Асистент

Стоян Ковачев

Сътрудник

Местна служба на Генерална дирекция "Писмени преводи"

Свилена Георгиева

Преводач