Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Представителство в България

Нашият екип

По-долу ще намерите информация за служителите на Представителството на Европейската комисия в България.

Ръководител на Представителството

изпълняващ длъжността

Секретариат

Преса и медии

Съветник

Асистент 

 

Политически анализи

Илин Станев - съветник
Леда Шиякова - съветник

Икономическо управление и европейски семестър

Марина Кирова - съветник
Мартин Панов - съветник
Илияна Аврамова - асистент

Информация и комуникация

Бойко Благоев - съветник
Веселина Ангелова - съветник
Людмил Вълков - асистент
Миглена Цингова - асистент

Администрация

Биляна Димитрова - ръководител отдел "Администрация"
Михаил Цветков - счетоводител
Надежда Атанасова - асистент-счетоводител
Рая Литова - административен асистент
Стоян Ковачев - сътрудник

Местна служба на Генерална дирекция "Писмени преводи"

Свилена Георгиева - Преводач