Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Представителство в България

Нашият екип

По-долу ще намерите информация за служителите на Представителството на Европейската комисия в България.

Ръководител на Представителството

изпълняващ длъжността

Секретариат

Преса и медии

Съветник

Асистент 

 

Политически анализи

Адриан Георгиев - съветник

Леда Шиякова - съветник

Икономическо управление и европейски семестър

Марина Кирова - съветник

Мартин Панов - съветник

Илияна Аврамова - асистент

Информация и комуникация

Бойко Благоев - съветник

Веселина Ангелова - съветник

Людмил Вълков - асистент

Миглена Цингова - асистент

Администрация

Биляна Димитрова - ръководител отдел "Администрация"

Елена Дойнова - счетоводител

Надежда Атанасова - асистент-счетоводител

Рая Литова - административен асистент

Стоян Ковачев - сътрудник

Местна служба на Генерална дирекция "Писмени преводи"

Свилена Георгиева - Преводач