Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия15 Mай 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК прие Седмия доклад за изпълнението на Стратегията на ЕС за Съюза на сигурност 2020—2025

Съюз на сигурност 2020—2025

Европейската комисия прие Седмия доклад за напредъка по изпълнението на Стратегията на ЕС за Съюза на сигурност за периода 2020—2025 г. 

В доклада се прави преглед на изпълнението на Стратегията за Съюза на сигурност от приемането ѝ през 2020 г. В него се прави преглед на напредъка и постиженията в пет ключови области: защита на физическата и цифровата инфраструктура на ЕС; борба с тероризма и радикализацията; борба с организираната престъпност; укрепване на правоприлагането и съдебното сътрудничество; и сътрудничество с международни партньори. 

Комисията изпълни всички ангажименти в рамките на Стратегията за Съюза на сигурност и включи нови инициативи в отговор на възникващите и променящите се през годините предизвикателства в областта на сигурността. Четири години след нейното прилагане стратегията консолидира инструментариума на ЕС в областта на сигурността и сега осигурява мощна основа за защитата на европейците в бъдеще.

Маргаритис Схинас, заместник-председател, отговарящ за утвърждаването на европейския начин на живот, заяви: „В началото на този мандат се ангажирахме с премахването на предизвикателствата и обещахме да създадем екосистема за сигурност, която обхваща всички сфери на европейското общество. Четири години след приемането на Стратегията за Съюза на сигурност за периода 2020—2025 г. и ние направихме точно това: сега ЕС е по-силен и по-добре подготвен да се справя със заплахите за сигурността от всякога. С постоянно променящата се обстановка по отношение на заплахите за сигурността във и около Европа адаптивността на нашата рамка за сигурност ще продължи да бъде от ключово значение за успех.“ 

Повече информация може да бъде намерена в съобщението за медиите и в тематичния информационен документ.

Данни

Дата на публикуване
15 Mай 2024 г.
Автор
Представителство в България