Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия22 Mай 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК приветства препоръките на Европейския граждански панел за справяне с омразата в обществото

Европейския граждански панел „Справяне с омразата в обществото“

Европейската комисия приветства препоръките, приети в рамките на заключителната сесия на Европейския граждански панел „Справяне с омразата в обществото“, която се проведе от 17 до 19 май 2024 г. в Брюксел.

Това са 21 препоръки за противодействие на омразата във всичките й форми и за насърчаване на взаимното уважение. Те са формулирани от 150 европейски граждани от всички държави членки, включително България, и са отправени към ЕК и към съответните национални институции.

Дубравка Шуица, заместник-председател, отговарящ за демокрацията и демографията, каза: „Омразата е основен риск за нашата демокрация. Този европейски граждански панел събра граждани от всички поколения от всяко кътче на Европейския съюз. Заедно, в безопасно и прозрачно пространство, те обсъдиха този изключително важен въпрос и изготвиха солидни и уместни препоръки. В тях се призовава за широк набор от действия, включително в областта на образованието, цифровите технологии и медиите, повишаването на осведомеността и борбата с дезинформацията. Горда съм да ги споделя с председателя Фон дер Лайен и колегите си в колегиума на европейските комисари. В навечерието на изборите за Европейски парламент демокрацията в ЕС не оставя място за омраза.

Препоръките включват:

 • Повишаване на осведомеността за омразата и съществуващите мерки и средства за противодействие чрез обществена кампания
 • Създаване на общоевропейска платформа, обединяваща информация, ресурси, мерки и системи за подкрепа 
 • Обучение за толерантност
 • Укрепване на социалните и емоционалните умения на децата и младежите с цел предотвратяване на омразата
 • Образование в комуникация, основана на ненасилие
 • Европа се среща с вас: медии с широко участие на гражданите
 • Справяне с анонимността онлайн с цел ограничаване на омразата
 • Една Европа, едно определение: криминализиране на речта на омразата
 • Модериране на ИИ: защита на социалните медии от изказвания, проповядващи вражда и омраза
 • Преодоляване на „балона“: насърчаване на различни гледни точки в социалните медии
 • Справяне със социалното неравенство с цел борба с омразата в ЕС
 • Национална служба за борба с омразата в държавите членки
 • Европейски протокол за ефективна реакция при уведомления за престъпления от омраза
 • Разпространяване на култура на дебати в училищата
 • Създаване на тематични европейски граждански панели за млади хора 
 • Развиване на доброволни граждански услуги в местните общности.

На 6 декември 2023 г. ЕК и върховният представител приеха съвместно съобщение „Няма място за омраза: Европа, обединена срещу омразата“, което доведе до по-активни действия за ограничаване на омразата чрез политики в областта на сигурността, цифровите технологии, образованието, културата и спорта. В съобщението се предлага създаването на паневропейско пространство на диалог, а в отговор бе създаден гражданският панел за противодействие на омразата. От април 2024 г. панелът събра граждани, които обсъдиха първопричините и двигателите на омразата и начините за справяне с тях. Мненията, събрани от панела и от Платформата за гражданска ангажираност ще бъдат разгледани от Комисията и ще допринесат за нейната работа в ограничаването на речта на омразата и престъпленията от омраза. 

Вера Йоурова, заместник-председател, отговарящ за ценностите и прозрачността, заяви: „Свидетели сме на все повече послания, подбуждащи към омраза, особено онлайн. Те водят до нарастваща обществена поляризация и пречки пред демокрацията. В по-лошия случай насилническите думи могат да доведат до насилствени действия. Приветствам факта, че гражданите в Европейския граждански панел признаха рисковете от изказвания, проповядващи вражда и омраза, и отправиха ясни и амбициозни препоръки за справяне с речта на омразата.

Обща информация

Европейските граждански панели и онлайн инструментите за участие на гражданите са резултат от Конференцията за бъдещето на Европа и дават на гражданите глас при изготвянето на политиките на ЕС. Изборът на участниците в европейските граждански панели става чрез генериране на телефонни номера на случаен принцип. За да може панелите да отразяват социално-демографския състав на Европа, процесът гарантира, че набирането на участници е представително за ЕС по отношение на пол, възраст, образование, местоположение и професия. Гражданите работят заедно в малки групи, подпомагани от експерти, и след структурирани обсъждания формулират препоръки, които се предоставят на ЕК.  

Допълнителна информация може да бъде намерена в съобщението за медиите

Данни

Дата на публикуване
22 Mай 2024 г.
Автор
Представителство в България