Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Реч1 Февруари 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Изказване на председателя на ЕК след извънредното заседание на Европейския съвет

заседание на Европейския съвет

Встъпително изказване на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен на съвместната пресконференция с председателя на Европейския съвет Шарл Мишел след извънредното заседание на Европейския съвет от 1 февруари 2024 г.

Днес е много специален ден. Европейският съвет потвърди отново непоколебимия ангажимент на Европа да подкрепя Украйна. Всички знаем, че Украйна се бори за нас. Затова ще й помогнем с необходимото финансиране и й осигурим така необходимата предвидимост, която заслужава. Тези 50 милиарда евро в продължение на четири години също така изпращат много силно послание до Путин, непосредствено преди втората годишнина от бруталното му нашествие. 

Днес обаче постигнахме съгласие и за първото преразглеждане на нашия многогодишен бюджет. В него се потвърждават приоритетите, които Комисията представи през юни. Силно съм удовлетворена, че получихме 80% от финансирането, което поискахме. Със сигурност имахме някои трудни решения, но постигнахме много добър резултат. Потвърдихме отново ангажимента си за борба с незаконната миграция. Потвърдихме отново ангажимента си да подкрепяме нашите партньори в Западните Балкани - с плана за растеж, както и в южното съседство. Ще увеличим и способността си за справяне с природни бедствия в държавите членки и хуманитарни кризи като тази в Газа. Освен това STEP ще подкрепи така необходимото развитие на критични технологии в Европа, включително в областта на отбраната, и ще повиши нашата конкурентоспособност. С това споразумение Европа е обединена и е добре подготвена за предстоящите предизвикателства. С други думи: Днес Европа стана по-силна.

Ще продължим също така да подкрепяме смелите украински въоръжени сили да се борят с бруталните нашественици. Досега Европейският съюз и неговите държави членки са мобилизирали военно оборудване на стойност 28 милиарда евро. Разбира се, идва повече и е необходимо повече — повече резервоари, хеликоптери, системи за въздушна отбрана, ракети. Както и повече боеприпаси. Европейската отбранителна промишленост вече увеличи производствения си капацитет с 40% и продължава да нараства. Над 80 европейски производители отговориха на поканата за представяне на предложения. Затова ще подпишем договорите в рамките на няколко седмици. Работим с държавите членки за набавянето на тези боеприпаси в Украйна — било то от националните запаси, било чрез отклоняване на други поръчки или изготвяне на нови поръчки, както току-що описах. До март ще изготвим 520 000 броя артилерийски снаряди. И до края на тази година ще увеличим повече от два пъти това количество. Освен това обучаваме украински войници — до средата на февруари, 40 500 души. Но тази подкрепа трябва да се увеличи и това беше дискусията днес. Всъщност руското нашествие също е предупредителен сигнал за целия Европейски съюз. Затова, въпреки че продължаваме да подкрепяме Украйна, трябва да укрепим и собствения си военен капацитет. Работим да изведем нашата отбранителна промишленост на следващото равнище. Ето защо Комисията скоро ще представи нова стратегия за отбранителната промишленост. Тя ще й придаде по-силно европейско измерение. Това преминава от планиране към възлагане на обществени поръчки, ще имаме по-голяма съгласуваност и координация на равнище Европейски съюз. С тази стратегия се стремим Европа да премине от реакция при извънредни ситуации към отбранителна готовност.

Позволете ми да добавя няколко думи към дискусията относно селското стопанство. Земеделските стопани играят съществена роля в икономиката и обществото на Европа. Тяхната работа допринася значително за продоволствената ни сигурност и дори за нашия начин на живот. Те са ключови участници в гарантирането на устойчивото използване на природните ресурси. Те живеят с природата и от природата. В крайна сметка тя е в основата на техния поминък, а оттам и на нашия поминък. Европейските земеделски стопани са динамични. През 2022 г. производителността се е подобрила с 13% благодарение на техните усилия. Те също така имат положителен принос за външната ни търговия. Миналата година износът на селскостопански хранителни продукти се е увеличил с 5%. Така че мисля, че е справедливо да се каже, че нашите земеделски стопани демонстрираха забележителна устойчивост на фона на неотдавнашните кризи. Но продължават да съществуват много предизвикателства. Например напрежението върху цените на селскостопанските хранителни продукти, и силно конкурентният световен пазар, който води до несигурност, и разбира се, необходимост от запазване на конкурентоспособността, като същевременно се работи за високи стандарти и опазване на околната среда — много сложно начинание. 

Земеделските стопани могат да разчитат на европейска подкрепа. Бюджетът на общата селскостопанска политика заделя за селското стопанство близо 390 милиарда евро, което представлява почти една трета от европейския бюджет. Само през 2023 г. Европа предостави извънредна помощ в размер на над 500 милиона евро на земеделските стопани, които са най-силно засегнати от кризи. Знаем, че тази подкрепа е от решаващо значение, и знаем, че земеделските стопани я използват пълноценно. Успоредно с това обаче Комисията работи в тясно сътрудничество с държавите членки за справяне с непосредствените предизвикателства. Тази седмица например предложихме допълнителна гъвкавост на земеделските стопани по отношение на така нареченото земеползване под угар. Освен това предложихме предпазни мерки по отношение на вноса на домашни птици, яйца и захар от Украйна, за да се избегне значително нарастване на вноса.

И накрая, разбира се, трябва да защитаваме законните интереси на земеделските стопани в нашите търговски преговори, по-специално като гарантираме еднакви условия на конкуренция по отношение на стандартите, когато имаме търговски споразумения. Много съм чувствителна към посланието, че земеделските стопани са засегнати от административната тежест. Това е обща тема - знаете, че това е близо до сърцето ми, за да се намали тази административна тежест. Затова ще работим с белгийското председателство по предложение, което ще представим своевременно преди следващия Съвет по селско стопанство, за да работим за намаляване на тази административна тежест. 

Не на последно място, нашето средносрочно и дългосрочно предложение. Както знаете, миналата седмица започнахме Стратегическия диалог за бъдещето на селското стопанство в Европейския съюз. С други думи, свикахме всички различни заинтересовани страни, разбира се, представителите на земеделските стопани, младите земеделски стопани, но също и преработвателите на храни, тези, които работят в екологични НПО, "Грийнпийс", други заинтересовани страни от целия селскостопански сектор. Целта е заедно да разработим идея, визия и пътна карта за това как да постигнем общите си цели. Много успокоително беше да се разбере, че всички стоят зад общата цел за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. Но как да стигнем до това: то трябва да се развие заедно със земеделските стопани и с техните знания, тъй като те имат много интересни идеи как да постигнат напредък по тази тема. Стратегическият диалог също така ще даде отговори в средносрочен и дългосрочен план, които ще бъдат включени в програмата на следващата Комисия и със сигурност ще окажат влияние върху следващите преговори по ОСП.

Данни

Дата на публикуване
1 Февруари 2024 г.
Автор
Представителство в България