Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България

Финансиране и безвъзмездни средства

Успешните научни изследвания превръщат Европа в по-добро място за живеене чрез подобряване на здравеопазването, разработване на устойчиви селскостопански методи и създаване на иновативни продукти и услуги.

Всяка година ЕС подкрепя над 200 000 предприятия чрез бизнес заеми, микрофинансиране, гаранции и рисков капитал.

Финансиране на малки и средни предприятия

Достъпът до финансиране е проблем, пред който са изправени всички малки и средни предприятия (МСП) по време на своето развитие. Европейската програма за МСП COSME има за цел да улесни достъпа до финансиране на всички етапи от развитието на бизнеса – от създаването до разширяването.

Иновативните български дружества могат също така да кандидатстват за финансиране от ЕС и подкрепа за радикално нови проекти с потенциал за създаване на пазари в рамките на инструмента „Ускорител“ на Европейския съвет по иновации (ЕСИ) (по-рано наричан Инструмент за МСП).

Инструментът „Ускорител“ на ЕСИ дава възможност на най-добрите и смели предприемачи в Европа да постигнат напредък и да поискат финансиране за революционни идеи с потенциал за създаване на нови пазари или революционни промени в съществуващите.

Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) разполага със специален прозорец за МСП, който предлага общо 5,5 млрд. евро ресурси за финансиране или гаранционен капацитет.

Инструменти за финансиране и консултантски услуги за новатори се предоставят и от InnovFin – съвместна инициатива, стартирана от групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) в сътрудничество с Европейската комисия в рамките на програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

Възможности за финансиране по инструмента „Ускорител“ на ЕСИ

COSME, Европейска програма за малките и средните предприятия

Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ)

Финансиране по InnovFin за новатори

Финансиране на научни изследвания

Финансирането на научни изследвания играе ключова роля в иновациите за постигане на целите на Европейската комисия за устойчивост, очертани в Зеления пакт и в цифровия преход на ЕС.

„Хоризонт Европа“ е програмата на ЕС за инвестиции в научни изследвания и иновации за периода 2021 - 2027г., която разполага с бюджет от около 100 милиарда евро. Тя поставя инвестициите в научни изследвания в центъра на усилията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и работни места.

Предшественик на програмата е „Хоризонт 2020“, в която са се включили 982 участници от България и полученото финансиране за проекти е в размер на 160,3 милиона евро.

Освен че финансира основани на бизнеса научни изследвания, ЕС подкрепя изследователите на всички етапи от тяхната кариера и академично обучение.

Как финансирането на научните изследвания е от полза за България

Успешни инициативи в областта на научните изследвания в ЕС

Програми и покани на ЕС за финансиране на научни изследвания


Възможности за финансиране и насоки за кандидатстване

Всичко за програмите на ЕС за финансиране

Информация за видовете налично финансиране, преглед на основните програми за финансиране и как се управлява финансирането от ЕС.

Процедури за финансиране и насоки за кандидатстване

Полезна информация относно допустимостта и процедурите за кандидатстване и подбор за финансиране от ЕС.

Система за финансова прозрачност

Научете кой получава финансиране от Европейската комисия всяка година в България и в целия ЕС, включително сумите, целите и местоположението на получателите.

Отворени възможности за финансиране

 

Полезни връзки

Финансирани от ЕС проекти в България

Финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост

Бюджетът на ЕС за България

Практически насоки за стопанска дейност в Европа

Подкрепа за бизнеса: Enterprise Europe Network България

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия

Access2Markets – информация за износа от ЕС и вноса в него