Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България

Център за възстановяване на деца с онкохематологични заболявания

Центърът за деца, преборили онкологични заболявания край Костинброд, е пример за успешен проект, финансиран от ЕС. Центърът е единствен по рода си в България и осми такъв в целия свят. Изграден е с помощта на финансиране по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) на Европейския съюз.

През 2018 г. сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“ печели проект по ПРСР на стойност 1 021 636 EUR по схемата за подпомагане - за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура. Безвъзмездната помощ е на 100% от допустимите разходи.

Центърът се ползва от децата и техните родители за възстановяване след онкологичното заболяване. Районът е част от екомрежата „Натура 2000“ с чист въздух и  възможности за дейности в планината, а в непосредствена близост се намират язовир и конна база, където също могат да се провеждат занимания. 

Нашите деца са невероятни, много често те са по-смели и издръжливи от възрастните. Това, на което са подложени по време на лечението, ги кара да пораснат много бързо и ние бихме искали да дадем възможност на тях и на родителите, които са били до тях, да получат психологическа помощ и да се завърнат в нормалния живот извън болницата леко.

Маргарита Борисова, председател на Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“

Информация за проекта:

Местоположение: с. Опицвет, Костинброд

Европейска програма: „Развитие на селските райони“

Продължителност: 2014-2020г.

Общо финансиране:  2 043 271 EUR

Финансиране от ЕС: 1 021 636 EUR

Бенефициент: Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“