Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България

Студентски практики помагат за успешна реализация след дипломирането

Проектът „Студентски практики“ спомага за решаване на проблема с безработицата непосредствено след дипломирането на студентите в България. С финансиране от Европейския социален фонд проектът е помогнал на над 90 000 студенти да се подготвят за бъдещите си работни места и да подобрят професионалните си умения като улеснява практическото обучение и стажовете в реална работна среда. Благодарение на партньорствата между университетите и компаниите участващите студенти придобиват практически опит чрез обучения и стажове, което им помага да се чувстват уверени в прехода от обучението към работата след дипломирането си.

„Студентски практики“ помага на студентите по математика и по педагогически, естествени и технически науки да навлязат на пазара на труда, с цел справяне с недостига на умения, засягащ икономиката на България. В сътрудничество с повече от 40 университета в България, проектът наема преподавател от всеки университет и ментор от всеки от партньорските бизнеси, за да обучават студентите.

Силвия, студентка участвала в проекта, споделя: „Знанията и уменията, които придобих, са напълно приложими на практика“. Успехът на Силвия подчертава значението на проекта като възможност за студентите да усвоят практически умения по предмети, свързани с науката, чрез обучение, което действително работи. Това обучение беше изпробвано и по време на пандемията от COVID-19, когато студенти по медицина проведоха практическото си обучение в болнични отделения за COVID-19, като помагаха на страната да се справи още преди да са се дипломирали.

Проектът също така работи за укрепване на партньорствата между академичните среди и работодателите чрез споделяне на добри практики и обратна връзка от страна на бизнеса към университетите относно целесъобразността на техните учебни програми, като по този начин помага на университетските факултети да модернизират своите програми. Така проектът подобри капацитета на новите висшисти да посрещнат нуждите на трудовия пазар.

Комбинацията от висше образование и обучение на работното място е от съществено значение за подготовката на Силвия и хиляди други студенти като нея да намерят работа след завършването на университета. „Беше чудесна отправна точка за мен, когато ме наеха в маркетингова компания след стажа ми там“, допълва тя.

Информация за проекта:

Организация: Технически университет Варна

Участници: 91 992 студенти (Фаза 1 – 47 992, Фаза 2 – 44 000)

Начало на проекта: 2016 г.

Край: 2023 г.

Общо финансиране: 41 716 866 евро

Финансиране от ЕС: 35 459 336 евро

 

За повече информация:

Европейски социален фонд плюс (europa.eu)