Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия27 Mай 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Прието е първото европейско законодателство за намаляване на емисиите на метан

Регламент за намаляване на емисиите на метан

Европейската комисия приветства днешното приемане на първото по рода си европейско законодателство за ефективно наблюдение и намаляване на емисиите на метан от енергийния сектор в Европа и по света. 

Регламентът на ЕС за намаляване на емисиите на метан в енергийния сектор представлява нова стъпка напред в изпълнението на Европейския зелен пакт и плана REPowerEU и отразява решимостта на Европа да се справи с емисиите във вътрешен и международен план. 

Новият регламент задължава европейската промишленост за природен газ, нефт и въглища от изкопаеми източници да измерва, наблюдава, докладва и проверява правилно своите емисии на метан в съответствие с най-високите стандарти за мониторинг и да предприема мерки за тяхното намаляване. Регламентът забранява дегазирането и изгарянето в нефтения и газовия сектор, освен при неизбежни обстоятелства, включително от съображения за безопасност. 

Тъй като Европа продължава да внася по-голямата част от енергията от изкопаеми горива, която консумира, този регламент ще разгледа и емисиите на метан от вносни изкопаеми горива. С регламента постепенно ще се въведат по-строги изисквания, за да се гарантира, че износителите постепенно прилагат същите задължения за мониторинг, докладване и проверка като операторите от ЕС. 

Комисията също така ще създаде глобален инструмент за мониторинг на източниците на емисии на метан и механизъм за ранно предупреждение за събития с високи емисии с цел обмен на информация за мащаба, повторяемостта и местоположението на източниците с високи емисии на метан в рамките на ЕС и извън него. По този начин Комисията ще може да поиска бърза информация за ответните мерки, предприети от съответните държави. 

 Комисарят по енергетика Кадри Симсон заяви: „Метанът е вторият най-голям фактор, допринасящ за глобалното затопляне и замърсяването на въздуха след CO2, като на него се падат около една трета от емисиите на парникови газове, което вреди както на околната среда, така и на нашето здраве. С окончателното приемане от ЕС на Регламента за метана сега трябва да получим по-ясна представа за основните източници на емисии на метан в енергийния сектор. Това ще увеличи прозрачността и ще осигури необходимите инструменти за намаляване на тези емисии както в ЕС, така и в световен мащаб.

Повече информация може да бъде намерена в съобщението за медиите документа „Въпроси и отговори за Регламента на ЕС за намаляване на емисиите на метан в енергийния сектор“.

Данни

Дата на публикуване
27 Mай 2024 г.
Автор
Представителство в България