Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България

Приоритети на Европейската комисия: 2019 - 2024

6 приоритета на Комисията „Фон дер Лайен“

Европейски зелен пакт
Изграждане на нова стратегия за растеж с цел превръщане на Европейския съюз в модерна, въглеродно неутрална, ефективна по отношение на ресурсите, устойчива и конкурентоспособна икономика.
Европа, подготвена за цифровата ера
Укрепване на цифровия суверенитет с ясен акцент върху данните, технологиите и инфраструктурата за цифрова трансформация, която работи в полза на всички европейци.
Икономика в интерес на хората
Създаване на по-привлекателна инвестиционна среда и подпомагане на икономическия растеж, който създава качествени работни места, особено за младите хора и малките предприятия.
По-силна Европа на световната сцена
Подкрепа за многостранното сътрудничество и глобален ред, основан на правила, чрез координиран подход към външните действия и единен европейски глас в света.
 Нов тласък за европейската демокрация
Засилване на ролята на европейските граждани в процесите на вземане на решения и определяне на приоритети на ЕС, и едновременно с това защита на нашата демокрация от външна намеса.