Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България

Работа в европейските институции

Постоянни длъжности

В институциите на ЕС работят над 40 000 души – главно в Европейския съюз, но също и на други локации по света. Като гражданин на ЕС имате право да кандидатствате за работа в някоя от институциите на ЕС.

Откритите конкурси или конкурсите за заемане на постоянни длъжности като длъжностни лица на ЕС или длъжностни лица в някоя от институциите на ЕС се управляват централно от Европейската служба за подбор на персонал.

Изискванията за всеки конкурс се различават, така че преди да кандидатствате, трябва да прочетете много внимателно инструкциите, свързани с конкретен конкурс.

Можете да създадете EPSO профил и автобиография на ЕС по всяко време, за да бъдете стъпка напред при публикуването на съответен конкурс.

Забележка: Длъжностните лица на ЕС трябва да могат да работят на повече от един език на ЕС.

Европейската служба за подбор на персонал

Защо да работите за ЕС?

 Актуални възможности за работа

Временни позиции

Налице са и временни длъжности в институциите, агенциите и органите на ЕС – предимно длъжности за договорно наети служители (много от институциите ги наричат CAST) и временни длъжности (постоянни договори с условия, подобни на тези за постоянни договори).

Някои конкурси CAST са отворени постоянно. В такива случаи можете да кандидатствате по всяко време и когато институциите се нуждаят от кандидати, за да заемат определена длъжност, те ще направят справка в този списък и ще продължат с процедурите за набиране на персонал. 

За длъжности в агенциите на ЕС, моля да направите справка със списъците на свободните работни места на отделните агенции/органи на ЕС.

Актуални възможности за работа

Покана за преводачи (постоянно отворена)

Стажове

Всяка от институциите на ЕС има стажантска програма.

Стажове в Европейската комисия (Blue Book)

В Европейската комисия ежегодно се провеждат две петмесечни стажантски сесии– едната започва през март, а втората през октомври. За да кандидатствате за някоя от сесиите, трябва да планирате предварително, тъй като поканите са отворени до края на предходния август за сесията през март и до края на януари за октомврийската сесия. Гражданите на ЕС и гражданите на държави извън ЕС могат да кандидатстват, а стажантите получават месечно възнаграждение. Кандидатите трябва да са завършили висше образование и да владеят много добре два езика на ЕС (гражданите на държави извън ЕС трябва да имат само един).

Забележка: В Европейската комисия е възможно също така да кандидатствате за стаж по превод или за научен стаж (Съвместен изследователски център).

Стажове в европейските институции

Стажове в Европейската комисия (Blue Book)

Неплатен стаж в Представителството на Европейската комисия в България