Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България

Живот в държава от ЕС

Намерете информация за пребиваване, здравеопазване, социалнo oсигуряване, брак, осиновяване, гласуване, данъчно облагане, пенсии, превозни средства и свидетелства за управление на МПС.

Практическа информация за документи и правила за легално пребиваване в друга държава от ЕС.
Информация за Вашите пенсионни права, обезщетения за безработица, семейни обезщетения и други социалноосигурителни права във всяка страна от ЕС.
Гражданите на България и на други държави – членки на ЕС са автоматично и граждани на ЕС, и се ползват от важни права съгласно правото на ЕС.