Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България

Образование, обучение, стажове

Европейската комисия е разработила голямо разнообразие от ресурси, които помагат на учениците да научат повече за Европейския съюз. Учителите и студентите от България също могат да учат или преподават в чужбина по специални програми, финансирани от ЕС.

Eразъм+

Европейски корпус за солидарност

Стажове в Европейската комисия

В Европейската комисия ежегодно се провеждат две петмесечни стажантски сесии– едната започва през март, а втората през октомври. За да кандидатствате за някоя от сесиите, трябва да планирате предварително, тъй като поканите са отворени до края на предходния август за сесията през март и до края на януари за октомврийската сесия. Гражданите на ЕС и гражданите на държави извън ЕС могат да кандидатстват, а стажантите получават месечно възнаграждение. Кандидатите трябва да са завършили висше образование и да владеят много добре два езика на ЕС (гражданите на държави извън ЕС трябва да имат само един).

Забележка: В Европейската комисия е възможно също така да кандидатствате за стаж по превод, например или за научен стаж (Съвместен изследователски център).

Стажове в европейските институции

Стажове в Европейската комисия (Blue Book)

 

Неплатен стаж в Представителството на Европейската комисия в България

Представителството на Европейската комисия в България предлага неплатени стажове.

Условията, на които трябва да отговарят кандидатите за такъв стаж, са следните:

  • Студент/ка, записан/а в редовна форма на обучение, със завършен минимум втори курс - стажът трябва да е част от обучението на кандидата.
  • Задължително владеене на поне един от изброените езици - английски, френски или немски.
  • Свободно владеене на български език като роден (или еквивалентно ниво).
  • Владеене на друг официален език на Европейския съюз се счита за предимство.
  • Актуално уверение от учебното заведение, коeто да удостоверява качеството им на студент.

Желаещите трябва да изпратят:

  • Автобиография/CV
  • Мотивационно писмо, обясняващо мотивите им да кандидатстват за стаж в Представителството на Европейската комисия в България.
  • В мотивационното писмо трябва да бъде упоменат желаният период на стаж и неговата продължителност. Ако тя надвишава 6 седмици, кандидатът трябва да има предвид, че след това няма възможност да кандидатствате за друг (платен) стаж в Комисията.

Моля изпращайте кандидатури на следния адрес: COMM-REP-SOF-APPLICATIONSatec [dot] europa [dot] eu (COMM-REP-SOF-APPLICATIONS[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Кът за обучение

#ДаСиГражданинЕСуперЯко