Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия3 Aприл 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

16-тото издание на наградите REGIOSTARS

Regiostars 2023

Европейската комисия организира 16-тото издание на наградите REGIOSTARS , с които всяка година се отличават най-добрите проекти, финансирани по линия на политиката за сближаване.

От 2008 г. насам наградите REGIOSTARS се превърнаха в европейски знак за високи постижения при проекти, които представят новаторски и приобщаващи подходи за регионално развитие с подкрепата на политиката на сближаване. Наградите вдъхновиха регионите да осъществяват политиката на сближаване на ЕС по един все по-ефективен начин, като се насърчава участието на проекти от по-слабо развити региони и от всички програми.

Бенефициерите по всички проекти, получаващи финансова подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс и Кохезионния фонд могат да се състезават за наградите в 6 тематични категории:

Категория 1: Конкурентоспособна и интелигентна Европа;

Категория 2: Зелена Европа;

Категория 3: Свързана Европа;

Категория 4: Социална и приобщаваща Европа;

Категория 5: Европа по-близо до гражданите

Категория 6: Тема на годината (Европейска година на уменията 2023 г.).

Конкурсът ще бъде отворен до 31 май 2023 г., като кандидатурите се подават на платформата на REGIOSTARS.

Ръководството за участие в конкурса съдържа подробно описание на категориите за награди, критериите за допустимост и наградите, както и практическа информация относно процеса на кандидатстване.

Процесът на подбор включва първо, панел от академични кадри на високо равнище в съответните области, който ще оцени подадените кандидатури и ще избере финалистите. След това финалистите ще бъдат поканени на „финален подбор“ по време на Европейската седмица на регионите в Брюксел.

Както и предишни години, гражданите ще имат възможност да гласуват за предпочитания от тях проект измежду финалистите за „Награда на публиката“.

Победителите ще бъдат обявени на 16 ноември 2023 г. по време на церемония в Острава (Чехия).

Победителите в шестте категории ще получат местна комуникационна кампания, управлявана в сътрудничество с ГД „Регионална и селищна политика“, за популяризиране на наградените дейности в региона.

Данни

Дата на публикуване
3 Aприл 2023 г.
Автор
Представителство в България