Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия10 Oктомври 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

20-та европейска седмица на регионите и градовете — политиката на сближаване води до реална промяна

Visit of Vasco Alves Cordeiro, President of the European Committee of the Regions (CoR), to the European Commission

На пресконференцията, с която се открива 20-ата Европейска седмица на регионите и градовете, комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра и председателят на Комитета на регионите Вашку Алвеш Кордейру припомниха значението на бързата реакция на политиката на сближаване на взаимосвързаните кризи, пред които е изправена Европа, и подчертаха централната ѝ роля за бъдещето като възлов елемент на европейския модел на икономическо развитие.

Политиката на сближаване снижава териториалните различия

Според 8-ия доклад за сближаването и новия току-що публикуван работен документ за ефекта от политиката на сближаване за периода 2014—2020 г., политиката на сближаване се е отразила значително на регионалния растеж. Благодарение на подкрепата ѝ, през 2019 г. БВП на присъединилите се към ЕС след 2004 г. централно- и източноевропейски държави е успял от 59 % от средния БВП на ЕС да достигне 77 % от него – което е намалена в два пъти разлика между двете величини. До 2023 г. се очаква финансирането по политиката на сближаване да увеличи БВП на глава от населението на по-слабо развитите региони с до 5 %.

Поради междурегионалните взаимовръзки, политиката на сближаване носи дългосрочна полза и на развитите региони. Всяко евро, изразходвано за подкрепяните от политиката проекти, е генерирало 2,70 евро допълнителен БВП в ЕС.

Политика, която е възлов елемент от борбата с кризите

Политиката на сближаване е възлов елемент от борбата с кризи като пандемията от COVID-19 и бруталното нахлуване на Русия в Украйна.

Нейният инструмент за възстановителна помощ за насърчаване на сближаването между европейските територии (REACT-EU) вече финансира с 45,2 млрд. евро възстановяването на държавите членки от пандемията, като благодарение на тези средства те вече предприемат конкретни действия по места.

С инструмента за подпомагане на бежанците в Европа по линия на политиката на сближаване (CARE) Комисията отпусна допълнително 10 млрд. евро в подкрепа на държавите членки, приемащи бежанци от Украйна. По линия на политиката на сближаване са планирани още 330 млн. евро в подкрепа на бежанците.

Насърчаване на енергийния преход

За 2014—2020 г. преките инвестиции във възлови енергийни проекти и газо- и електроразпространителни инфраструктури в ЕС възлязоха на 27,5 млрд. евро. Бяха финансирани терминали за втечнен газ в Полша и Гърция, мащабни газопроводи и газохранилища, както и електроразпространителни мрежи в Централна и Източна Европа.

По линия на политиката на сближаване бяха финансирани проекти за повишаване на енергийната ефективност на стойност около 19,2 млрд., от които 15 млрд. евро – за саниране на сгради.

От своя страна, Механизмът за справедлив преход спомага за привличането на частни инвестиции, силно необходими за предстоящите проекти за повишаване на енергийната ефективност, с които ще се намали зависимостта на Европа от руския газ.

Всички тези инвестиции спомагат за ограничаването на ефекта от днешната енергийна криза.

За повече информация:

Съобщение за медиите по повод Европейската седмица на регионите и градовете

Работен документ за ефекта от политиката на сближаване за периода 2014—2020 г.

Осми доклад за сближаването

Дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. и NextGenerationEU

Въпроси и отговори във връзка със законодателния пакет за политиката на сближаване на ЕС за периода 2021–2027 г.

Платформа за свободно достъпни данни във връзка със сближаването

Разпределение на средствата в рамките на политиката на сближаване по държави членки

Kohesio

Инструмент за възстановителна помощ за насърчаване на сближаването между териториите на Европа (REACT-EU)

Инструмент за подпомагане на бежанците в Европа по линия на политиката на сближаване (CARE)

Споразумения за партньорство за периода 2021—2027 г.

Данни

Дата на публикуване
10 Oктомври 2022 г.
Автор
Представителство в България