Направо към основното съдържание
Представителство в България
Новинарска статия2 Mай 2022 г.

Бъдещето на Европа: на пленарното заседание на конференцията беше постигнато съгласие по окончателен набор от предложения

Participation of Maroš Šefčovič, Věra Jourová and Dubravka Šuica, Vice-Presidents of the European Commission, in the Plenary session of the Conference on the Future of Europe

На 29 и 30 април се състоя последното пленарно заседание на Конференцията за бъдещето на Европа, на което беше постигнато съгласие по общо 49 подробни предложения, обхващащи широк кръг от теми — от изменението на климата до здравеопазването, миграцията и ролята на ЕС в света. Това е резултат от продължилите една година забележителни дискусии, обсъждания и сътрудничество с граждани от цяла Европа по въпроса за това в каква Европа биха искали да живеят.

Представителите на Комисията, Съвета и Европейския парламент и представители на националните парламенти постигнаха консенсус по предложенията. Участващите в пленарното заседание граждани също изразиха позициите си по тези предложения.

Конференцията за бъдещето на Европа ще приключи официално на 9 май — Деня на Европа — в Страсбург, когато съпредседателите на изпълнителния съвет на конференцията ще представят окончателен доклад, съдържащ тези предложения, на председателите на Европейския парламент, Съвета и Комисията. След това трите институции ще проучат възможните ефективни последващи действия по тези предложения, като всяка от тях ще работи в рамките на своята компетентност и в съответствие с Договорите.

Конференцията за бъдещето на Европа е пръв по рода си иновативен процес, който създаде ново пространство за дебат с гражданите относно предизвикателствата и приоритетите на Европа.

За повече информация

Многоезична цифрова платформа

Откъси от дискусиите по време на пленарното заседание на конференцията в петък и събота са на разположение на EbS.

Данни

Дата на публикуване
2 Mай 2022 г.