Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия19 Септември 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Български проект от Бургас е сред финалистите на конкурса REGIOSTARS на Европейската комисия

Проектът от Бургас „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно-образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека“ е финалист в REGIOSTARS.

DG Regio

Проектът за изграждане на Културно-образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека в Бургас е сред финалистите на годишния конкурс REGIOSTARS, организиран от генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия.

От рекордния брой кандидатури – общо 228 – журито избра 30 финалисти, сред които един от България. Това е проектът „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно-образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека“, финансиран по линия на политиката на сближаване на ЕС по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

В основата на проекта, отличен в категорията „Европа близо до гражданите“, е идеята за модернизиране на културната инфраструктура в Община Бургас в подкрепа на развитието на местната общност, основана на знанието, творческите иновации и съвместния културен живот. Проектът отговаря на съвременните предизвикателства, изискващи подкрепа за стратегически важни инициативи като опазване и насърчаване на културното многообразие, творческа мобилност, защита на културната интелектуална собственост, развитие на културни и творчески индустрии.

До 14 ноември  всички граждани имат възможност да гласуват онлайн за три предпочитани проекта за наградата на публиката. Чрез уебсайта на наградите можем да подкрепим българския финалист, така че  България да има своя първи победител в REGIOSTARS.

Още за онлайн гласуването вижте в рубриката "Събития" на нашия сайт.

Финалистите ще се срещнат за заключителния кръг и оценката на журито по време на Европейската седмица на регионите и градовете в Брюксел. Там те ще представят своите проекти пред публика и жури.

Победителите в шестте конкурсни категории ще бъдат обявени по време на церемонията REGIOSTARS в Острава, Чешка република, на 16 ноември 2023 г. с участието на комисаря за сближаване Елиза Ферейра. Като награда те ще получат подкрепа за местна комуникационна кампания съвместно с DG REGIO за популяризиране на дейностите на наградените проекти.

Конкурсът REGIOSTARS насърчава предложенията за решения на общи предизвикателства и използването в максимална степен на възможностите на регионалната политика на ЕС. Идеята на конкурса е да вдъхнови регионите да направят регионалната политика все по-въздействаща. Конкурсът се провежда от 2008 г. и през годините се превърна в европейски еталон за отлични постижения за проекти, финансирани от ЕС, които демонстрират въздействието и приобщаването на регионалното развитие. Тази година проектите се състезават в шест категории: "Конкурентоспособна и интелигентна Европа", "Зелена Европа", "Свързана Европа", "Социална и приобщаваща Европа", "Европа близо до гражданите" и "Европейска година на уменията 2023".

Данни

Дата на публикуване
19 Септември 2023 г.
Автор
Представителство в България