Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия21 Декември 2021 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Цифров сертификат на ЕС за COVID: ЕК приема задължителен срок от девет месеца за валидност

Европейската комисия прие правила, свързани с цифровия сертификат на ЕС за COVID, с които се установява задължителен срок от 9 месеца (точно 270 дни) за валидност на сертификатите за ваксинация за целите на пътуването в рамките на ЕС.

EU Digital COVID Certificate - Scanning system at the airport

Европейската комисия прие правила, свързани с цифровия сертификат на ЕС за COVID, с които се установява задължителен срок от 9 месеца (точно 270 дни) за валидност на сертификатите за ваксинация за целите на пътуването в рамките на ЕС. Ясният и уеднаквен срок на валидност на сертификатите за ваксинация ще гарантира, че мерките за пътуване ще продължат да бъдат координирани, както призова Европейският съвет след последното си заседание от 16 декември 2021 г. Новите правила ще гарантират, че ограниченията се основават на най-добрите научни доказателства, както и на обективни критерии. Непрекъснатата координация е от съществено значение за функционирането на единния пазар и ще осигури яснота за гражданите на ЕС при упражняването на правото им на свободно движение.

С новите правила за пътуванията в рамките на ЕС се хармонизират различните правила в отделните държави членки. Този срок на валидност е съобразен с насоките на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, според които се препоръчват бустерни дози най-късно шест месеца след приключването на първия цикъл на ваксинация. Сертификатът ще остане валиден за гратисен период от още три месеца след тези шест месеца, за да се гарантира, че националните кампании за ваксинация могат да се адаптират и че гражданите ще имат достъп до бустерни дози.

Освен това днес Комисията адаптира и правилата за кодиране на сертификатите за ваксинация. Това е необходимо, за да се гарантира, че сертификатите за ваксинация, показващи завършване на първоначалната серия, винаги могат да бъдат разграничени от сертификатите за ваксинация, издадени след бустерна доза.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите тук.

Данни

Дата на публикуване
21 Декември 2021 г.
Автор
Представителство в България