Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия27 Aприл 2022 г.Време за четене 1 мин

Цифровизация на визите: улесняване на пътуването с визи до ЕС

Визова информационна система
EU

Европейската комисия предлага цифровизация на процеса на издаване на шенгенски визи, с което ще се замени визовият стикер и ще се въведе възможност за подаване на заявления за издаване на визи онлайн чрез европейската онлайн платформа за визи. С новия пакт за миграцията и убежището беше поставена цел за пълното цифровизиране на визовите процедури до 2025 г. Това е възможност за ефективно подобряване на процеса на кандидатстване за виза чрез намаляване на разходите и тежестта за държавите членки, както и за кандидатите, като същевременно се подобрява сигурността на Шенгенското пространство.

Чрез цифровизацията кандидатстването за шенгенска виза ще става по-лесно и самата виза ще бъде по-сигурна:

  • Кандидатите за виза ще могат да кандидатстват за виза онлайн, вкл. да плащат визова такса чрез единна платформа на ЕС, независимо от държавата от Шенген, която желаят да посетят.
  • Платформата автоматично ще определя коя държава от Шенген е компетентна да разгледа дадено заявление, по-специално когато кандидатът възнамерява да посети няколко шенгенски държави.
  • Платформата ще предоставя на кандидатите актуална информация относно шенгенските визи за краткосрочно пребиваване, както и цялата необходима информация относно изискванията и процедурите
  • Явяването лично в консулството ще бъде задължително само за кандидатстващите за първи път с цел събиране на биометрични идентификатори, за кандидатите, чиито биометрични данни вече не са валидни, или за кандидатите с нов документ за пътуване.
  • Визата ще включва най-съвременни защитни елементи, които ще бъдат по-сигурни от настоящия визов стикер.
  • Новата система ще гарантира, че основните права винаги са защитени.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите тук.

Данни

Дата на публикуване
27 Aприл 2022 г.