Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия25 Oктомври 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ComPAct: ЕК предложи действия за повишаване на капацитета на публичните администрации

Елиза Ферейра

Европейската комисия прие съобщение относно укрепването на европейското административно пространство (ComPAct), в което се предлагат действия в помощ на публичните администрации да отговорят на нуждите на европейските граждани и бизнес.

ComPAct представлява първи по рода си набор от действия на ЕК в подкрепа на модернизацията на публичните администрации и за засилване на трансграничното сътрудничество помежду им. Понятието "европейско административно пространство" описва сближаването на административните практики между държавите членки въз основа на общи принципи, а очакванията на европейците са за по-малко бюрокрация и повече прозрачност.

ЕК предлага 25 действия за подобряване на капацитета и качеството на публичните администрации на национално, регионално и местно ниво. Предложенията ComPAct включват:

  • Сътрудничество между администрациите и обмен на служители от една държава в друга с цел обмяна на знания и добри практики;
  • Цифрова трансформация на администрациите и безопасно и надеждно интегриране на ИИ-технологиите в оперативни дейности като одит и обществени поръчки;
  • Екологична трансформация и изграждане на устойчивост.
  • Набор от принципи на публичната администрация.

Комисията ще осъществява действията основно чрез Инструмента за техническа подкрепа (ИТП), както и чрез финансиране по програмата „Цифрова Европа“.

На 29 април 2021 г. Комисията прие работен документ, с който да подпомогне публичните администрации на държавите членки при осъществяването на реформи. На 17 декември 2021 г. беше създадена експертна група по публична администрация и управление, чиято цел е да формулира иновативни подходи за модернизиране на администрацията.

На пресконференция по темата днес, Елиза Ферейра, комисар по въпросите на сближаването и реформите заяви: "Укрепването на капацитета на публичните администрации в целия ЕС на национално, регионално и местно равнище е от решаващо значение, за да се гарантира успехът и модернизацията на нашия Съюз. Публичните администрации са в авангарда на постигането на нашите споделени цели — като се започне от управлението на структурни трансформации и се стигне до провеждането на политики и предприемането на стратегически реформи. Чрез ComPAct нагледно показваме, че сме Съюз, който подкрепя държавите членки, като допринася за капацитета им за постигане на договорените от нас цели."

За допълнителна информация:

Съобщение за медиите

Данни

Дата на публикуване
25 Oктомври 2023 г.
Автор
Представителство в България