Направо към основното съдържание
Представителство в България
Новинарска статия14 Декември 2023 г.Представителство в България

COP28: споразумение за ускоряване на глобалния преход от изкопаеми горива и утрояване на възобновяемите енергийни източници

COP28

В края на Конференцията на ООН по изменението на климата (COP28) в Дубай преговарящите от Европейския съюз успяха, заедно с партньори от цял свят, да запазят възможността за изпълнение на ангажимента, поет в Парижкото споразумение за ограничаване на повишаването на средната температура в световен мащаб до 1.5 градуса над равнищата от прединдустриалния период. В преговорите страните се споразумяха да ускорят прехода от изкопаеми горива през това десетилетие, да предприемат действия за намаляване на емисиите с 43% до 2030 г. и да насочат света към постигане на нулеви нетни емисии до 2050 г. в съответствие с най-добрите налични научни данни.

COP28 приключва първия глобален преглед в рамките на Парижкото споразумение. Целите на Глобалния ангажимент за възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност, застъпени от Комисията, са отразени в резултатите от глобалния преглед. Всички страни поеха ангажимент за утрояване на световния капацитет за енергия от възобновяеми източници и удвояване на темповете на подобряване на енергийната ефективност до 2030 г. Това дава силен импулс на прехода от изкопаеми горива. Съществува и споразумение за справяне с емисиите на метан и други емисии, различни от CO2, през настоящото десетилетие и за премахване във възможно най-кратък срок на неефективните субсидии за изкопаеми горива, които не са насочени към преодоляване на енергийната бедност или справедливия преход.

В глобалния преглед се признава, че светът понастоящем не е на път да намали емисиите с необходимото равнище за ограничаване на повишаването на температурата до 1.5 градуса. В резултат на това страните се споразумяха за възстановяване на напредъка, включително чрез процес за привеждане на националните цели и мерки в съответствие с Парижкото споразумение. Страните следва да представят своите национално определени приноси за 2035 г. до COP30 след две години, като те следва да бъдат приведени в съответствие с най-добрите налични научни данни и с резултатите от глобалния преглед.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви

„Приветствам успешното приключване на Конференцията на ООН по изменението на климата (COP28) и първия глобален преглед на Парижкото споразумение. Добра новина за целия свят е, че сега имаме многостранно споразумение за ускоряване на намаляването на емисиите до нулеви нетни емисии до 2050 г. със спешни действия през това критично десетилетие. Това включва споразумение между всички страни за прекратяване на използването на изкопаеми горива. Постигнахме съгласие за намаляване на глобалните емисии с 43 % до 2030 г., в съответствие с най-добрите налични научни данни, за да се запази постижимостта до 1.5 г. по Целзий. Това ще ни върви в крак с целите на Парижкото споразумение и ще ускори прехода към по-чиста и по-здравословна икономика. 

Искам да благодаря на комисаря по действията в областта на климата Вопке Хоекстра и на всички преговарящи от страна на Комисията и държавите членки за усилията им през последните седмици. COP28 е отличен пример за европейско сътрудничество, координация и лидерство. Това е и мощна демонстрация на стойността на многостранното сътрудничество за справяне с най-големите предизвикателства пред нашата планета. 

Радвам се, че целите на Глобалния ангажимент за възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност, който внесохме на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, бяха отразени и в резултатите от глобалния преглед. Светът пое ангажимент за утрояване на капацитета за производство на енергия от възобновяеми източници и удвояване на процента на подобренията на енергийната ефективност до 2030 г. Това дава силен импулс на прехода от изкопаеми горива. Важно е също така да имаме споразумение за справяне с емисиите на метан и други емисии, различни от CO2, през настоящото десетилетие.

2023 г. беше най-горещата рекордна година и затова е подходящо да я превърнем в най-амбициозната година за действия в областта на климата. През тази седмица части от Южна Европа отново достигнаха почти 30 градуса по Целзий в средата на декември и ние не сме сами изправени пред такива екстремни метеорологични условия. Адаптирането към изменението на климата придобива все по-голямо значение. Ето защо Европейският съюз е солидарен и работи в партньорство с държави по целия свят. Заделяме рекордни суми за международно финансиране на борбата с изменението на климата, включително финансиране за адаптиране. Европейският съюз спомогна и за привеждането в действие на нов фонд за загуби и щети по време на COP28, а заедно с нашите държави членки допринесохме за над две трети от първоначалните ангажименти за финансиране. 

Готови сме да направим повече и знаем, че трябва да се направи повече. Например COP28 беше също така възможност за обсъждане на ценообразуването на въглеродните емисии с други страни, така че повече държави да започнат да определят цена за замърсяването. Освен това успяхме да положим основите на по-широки финансови реформи, нови иновативни източници на финансиране и привеждане на всички финансови потоци в съответствие с Парижкото споразумение.“

Данни

Дата на публикуване
14 Декември 2023 г.
Автор
Представителство в България