Направо към основното съдържание
Представителство в България
Новинарска статия21 Февруари 2023 г.Представителство в България

Данни за пътната безопасност в ЕС през 2022 година

Автомобили на автомагистрала
European Union, 2017

Европейската комисия публикува предварителни данни за смъртните случаи по пътищата през 2022 г. През миналата година при пътнотранспортни произшествия са загинали около 20 600 души: в сравнение с 2021 г. това е увеличение с 3 % и се дължи на факта, че след пандемията равнищата на движение се възстановиха. В сравнение с предпандемичната 2019 г. обаче смъртните случаи са с 2000 по-малко (–10 %). Целта на ЕС и ООН е до 2030 г. броят на смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия да бъде намален наполовина. 

Контрастиращи тенденции в отделните държави членки

През 2022 г. смъртните случаи по пътищата в ЕС са се увеличили с 3 % в сравнение с предходната година, като една от причините за това са възстановените равнища на движение след пандемията. Важно е да се подчертае, че много от постигнатото през периода на COVID-19 (включително спадът от 17 %, който беше наблюдаван през 2020 г. спрямо 2019 г.), не е изгубено. В сравнение с 2019 г. през 2022 г. броят на смъртните случаи е намалял с 10 %.

В отделните държави членки обаче напредъкът е много неравномерен. Най-голямо намаление — над 30 % — отчитат Литва и Полша, след тях се нарежда Дания с 23 %. За разлика от тях през последните три години броят на смъртните случаи по пътищата в държави като Ирландия, Испания, Франция, Италия, Нидерландия и Швеция е останал почти без промяна или се е увеличил¹.

Общото подреждане на държавите по брой на смъртните случаи не се е променило значително в сравнение с периода преди пандемията — през 2022 г. най-безопасни са били пътищата в Швеция и Дания (съответно 21 и 26 смъртни случая на един милион жители), докато броят на жертвите на пътнотранспортни произшествия е най-голям в Румъния и България (съответно 86 и 78 на един милион жители). Средната стойност за ЕС е 46 смъртни случая на един милион жители. 

Най-засегнати групи

Наличните данни от целия ЕС за 2021 г. (за 2022 г. все още няма подробни данни) показват, че 52 % от смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия са настъпили по пътища извън населени места, 39 % — по пътища в населени места и 9 % — по автомагистрали. В три от всеки четири смъртни случая по пътищата загиналият е бил мъж (78 %). 45 % от всички загинали по пътищата са пътували с автомобил (шофьори и пътници), 18 % са били пешеходци, 19 % са ползвали двуколесни моторни превозни средства (мотоциклети и мотопеди), а 9 % са били велосипедисти.

По пътищата в населените места обаче ситуацията е много по-различна: там близо 70 % от общия брой на смъртните случаи съставляват уязвимите участници в движението (пешеходци, велосипедисти и ползватели на двуколесни моторни превозни средства). В населените места смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия най-често се дължат на катастрофи с коли и камиони. Това означава, че е наложително да се подобри защитата на уязвимите участници в движението.

Все по-големият брой на хората, които се придвижват с велосипеди, е явление, което заслужава да бъде насърчавано. Сериозно безпокойство обаче поражда тенденцията към увеличаване на броя на велосипедистите, загинали по пътищата на ЕС.  Това е единствената група участници в движението, при която през последното десетилетие не се наблюдава значителен спад в броя на смъртните случаи. Една от най-важните причини за тази ситуация е продължаващата липса на адекватна инфраструктура. Предварителните данни от Франция например сочат, че в сравнение с 2019 г. през 2022 г. броят на смъртните случаи на велосипедисти се е увеличил с 30 %.

За повече информация:

Съобщение за медиите относно пътната безопасност в ЕС през 2022 г.

По-подробни статистически данни за пътната безопасност през 2022 г.

Данни

Дата на публикуване
21 Февруари 2023 г.
Автор
Представителство в България