Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия8 Февруари 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Делегация на ЕК присъства на церемония "първа копка" на лабораторен комплекс в кампус „Гео Милев“

"Първа копка" на лабораторен комплекс в кампус „Гео Милев“
(c) European Union, 2023

Церемонията „Първа копка“ на лабораторен комплекс в кампус „Гео Милев“ по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран по ОП Наука и образование за интелигентен растеж, се проведе на 8.02.2023 г. от 13.00 ч. пред сградата за реновиране - бл. 29, разположен в гр. София, на територията на комплекса на Българска академия на науките на IV-ти километър (зад Институт по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски“ – БАН, бл. 109).

Кампус „Гео Милев“ е един от трите комплекса, съставящи Центъра за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии. Кампус „Студентски град “(един от другите 2 предвидени кампуси) е вече завършен и изпълнява заложените научни задачи. На финален етап е и изграждането на основаната сграда на кампус „Лозенец“, като се очаква същата да получи разрешение за ползване в близките седмици. Последният от трите кампуси - кампус „Гео Милев“   се стои от близо 30 лаборатории, разположени в реконструираната сграда на блок 29, Централната лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ) в гр. Пловдив и Институтите на БАН, партньори по проекта.  Инвестицията за основната сграда на кампуса (блок 29) е на стойност малко над 5 милиона лева. В допълнение към нея са налице вече функциониращи модернизирани лаборатории в част от Институтите на БАН и изградена „чиста стая“ в ЦЛПФ – гр. Пловдив.

В резултат на научната работа по проекта към момента са реализирани над 300 научни публикации, 10 заявки за патенти и полезни модели, от които 4 вече регистрирани. Назначени са и 7 млади учени за работа по работните пакети на центъра, както и 1 чуждестранен учен.

Повече за проекта „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ 

На церемонията присъства служебния заместник министър-председател по управление на европейските средства Атанас Пеканов, служебния министър на образованието и науката Сашо Пенов, както и делегация на Европейската Комисия, водена от г-жа Анес Монфре, началник на отдела „България, Унгария и Словения“, които отговарят за изпълнението на Споразумението за партньорство и програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и Фонда за справедлив преход в няколко държави, включително и България.

Посещението на церемонията е в рамките на визитата по повод Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство и на оперативните програми за периода 2014 – 2020.

Данни

Дата на публикуване
8 Февруари 2023 г.
Автор
Представителство в България