Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия28 Юни 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Ден на река Дунав и годишнина от конвенцията за опазването й

Река Дунав
(c) European Union, 2022

На 29 юни се отбелязват 30 години от подписването на Конвенцията за опазване на река Дунав през 1994 г. в София. Тя се прилага чрез Международната комисия за опазване на река Дунав (МКОРД), в която участват 14 държави и ЕС -  организацията е пример за успешно трансгранично управление на общите речни басейни. Страните от МКОРД гарантират, че повърхностните и подземните води в басейна на река Дунав се управляват и използват устойчиво и са справедливо споделени.

Сред успешните съвместни инициативи на ЕС и МКОРД е проектът „WePass“, който има за цел да направи хидровъзела „Железни врата“ на границата между Сърбия и Румъния проходим за дунавската есетра. Проектът възстановява непрекъснатостта на реките, като дава възможност рибата да мигрира по река Дунав от Черно море. 

МКОРД подкрепя и кампанията на Европейската комисия #WaterWiseEU под мотото „Виж водата различно“. Кампанията има за цел да постави на вниманието на европейската общественост увеличаващите се предизвикателства, свързани с водата, и техните решения, включително необходимостта от по-интензивно трансгранично сътрудничество. 

Денят на река Дунав е ежегодна проява, която илюстрира духа на сътрудничеството между държавите от МКОРД и мобилизира хората да предприемат действия. 

ЕС разполага с най-напредналата правна и политическа рамка в областта на водите, по-специално по отношение на качеството на водите и предотвратяването на наводнения, а Рамковата директива за водите е водещ наднационален инструмент за опазване на водите. 

Над 60 % от речните басейни в Европа са трансгранични и сътрудничеството в областта на водите е приоритет на ЕС. Основна цел на дипломацията на ЕС в областта на водните ресурси е да се ангажира с насърчаването на подходи за справяне с предизвикателствата на трансграничното управление на водите. 

За повече информация:

Съобщение за медиите по повод Деня на река Дунав и трансграничното сътрудничество в областта на водите

Прояви за Деня на река Дунав 

Кампания #WaterWiseEU

Данни

Дата на публикуване
28 Юни 2024 г.
Автор
Представителство в България