Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия10 Oктомври 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Доклад на „Евридика“ за многообразието и приобщаването в европейските училища

Мрежа "Евридика"

Мрежата „Евридика“ на Европейската комисия публикува доклада „Насърчаване на многообразието и приобщаването в училищата в Европа“, в който се прави преглед на най-новите политики и мерки, въведени от националните образователни органи за борба с дискриминацията и неравенствата в училищното образование. В доклада се разглежда положението на учениците със специални образователни потребности, увреждания, мигрантски или етнически малцинствен произход, както и мерки в подкрепа на равенството между половете и защитата на ЛГБТИК+ общността и на религиозните малцинства.

Докладът разглежда съществуващите национални политики и мерки, които насърчават многообразието и приобщаването в училищното образование. В него се прави сравнителен преглед на политиките и мерките в 39 европейски образователни системи и се представят много примери за инициативи и дейности инициативи, предприети в различни държави. В доклада се подчертават съществуващите целенасочени политически инициативи за насърчаване на достъпа на учащите се до качествено, приобщаващо и общо образование.

Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Илиана Иванова заяви: „Многообразието и приобщаването в училищата са от ключово значение за насърчаване на разбирателството, съпричастността и единството в Европа. Като насърчаваме многообразието, създаваме среда, в която всеки е ценен, независимо от неговия произход. Приобщаването е не само политика, но и ангажимент да се гарантира, че всеки ученик може да се развива, да учи и да допринася за обществото.“

Подобряването на качеството, равнопоставеността и приобщаването в образованието е стратегически приоритет на европейското пространство за образование. Мрежата „Евридика“ обяснява и сравнява образователните системи в Европа.

Данни

Дата на публикуване
10 Oктомври 2023 г.
Автор
Представителство в България